Wijkpark

Deze grote open ruimte in de dichtbevolkte wijk Transvaal heet het Wijkpark. Het Wijkpark verbindt het Hobbemaplein en de Haagse Markt met de multiculturele winkelstraat de Paul Krugerlaan. Het wijkpark wordt gebruikt voor allerlei evenementen zoals het Holifeest, het Suikerfeest en het Karrenfeest. Er kan worden gesport, er is een kinderboerderij en het is een ontmoetingsplek voor de verschillende bevolkingsgroepen van Transvaal.

In de vorige eeuw was het Wijkpark nog niet half zo groot. Transvaal is een oude wijk en toen het gebouwd werd, was er weinig aandacht voor groen en ruimte. Er werd daarom besloten enkele gebouwen te slopen en het Wijkpark uit te breiden. In 2005 werd het vernieuwde Wijkpark geopend. Het is in totaal zo’n 3 hectare groot. Daarvoor zijn 230 woningen en 28 bedrijfspanden gesloopt. Op de kop van de Paul Krugerlaan en het Hobbemaplein zijn daar nieuwe woningen en winkelruimtes voor teruggekomen.

Bronnen:

https://wijkpark.nl/ 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijkpark_Transvaal 

https://wonenindenhaag.nl/wijken/transvaalkwartier/ 

https://www.platformstad.nl/10-aanbevelingen-woonvisie-den-haag/woonvisie_den-haag/ 

https://denhaag.com/nl/agenda/haagse-holi-hangama 

https://haagsgemeentearchief.nl/ontdek-de-stad/blogoverzicht/sikhisme-en-hindoeisme-samen-in-een-tempelcomplex Wijkpark
Wijkpark
Badhuis
Boerenstraat
De Ooievaars
Gurudwara Singh Sabha
Hertzogstraat
Het Joods lyceum
Hobbemaplein
Julianakerk
Kaapseplein
Mandelaplein
Noeroel Islam Moskee
Paul Krugerplein
Springfonteinstraat
Veluweplein
Viljoenstraat
Wijkpark