Ambachtsschool

U bevindt zich in de uiterste zuidhoek van Transvaal. Hier aan het Veluweplein staat een markant gebouw. Vanaf de jaren 30 tot in de jaren 60 werd in dit gebouw gezaagd, getimmerd en geknutseld. Hier werden jongens opgeleid tot smid, timmerman, meubelmaker, huisschilder, bankwerker, instrumentmaker en elektricien.

De ambachtsschool was een schooltype dat in Nederland en Suriname bestond van 1865 tot 1968. Met de invoering van de Mammoetwet in 1968 veranderde de ambachtsschool in de Lagere Technische School (LTS).

Het gebouw van de ambachtsschool is in 1932 ontworpen in opdracht van de “Vereeniging tot Oprichting en Instandhouding van Christelijke Nijverheidsscholen voor jongens en meisjes te ‘s-Gravenhage en omstreken”. In 1934 werd het in gebruik genomen. De school is gebouwd volgens de stijl van de ‘Nieuwe Haagse School’. Vanwege de opvallende plek aan het Veluweplein, heeft het grote stedenbouwkundige waarde.

Een tijdlang is het schoolgebouw gebruikt door de Algemene Hindoebasisschool. Den Haag, en met name Transvaal, kent een grote hindoegemeenschap. Ook hier ligt een bijzondere, verassende link met de relatie Nederland-Zuid-Afrika. Bij de Tegelweetjes 9 en 16 komt u hier meer over te weten.

Bronnen

https://www.monumentenzorgdenhaag.nl/monumenten/de-la-reyweg-628-veluweplein-1-schalk-burgerstraat-425

https://denhaag.wordpress.com/2017/03/06/mondriaan-onderwijs/

Ambachtsschool
Ambachtsschool
Badhuis
Boerenstraat
De Ooievaars
Gurudwara Singh Sabha
Hertzogstraat
Het Joods lyceum
Hobbemaplein
Julianakerk
Kaapseplein
Mandelaplein
Noeroel Islam Moskee
Paul Krugerplein
Springfonteinstraat
Veluweplein
Viljoenstraat
Wijkpark