Kaapseplein

Het is 6 april 1652. Drie VOC-schepen hebben maandenlang alsmaar naar het zuiden gevaren. Steeds verder langs onbekende kusten, trotseerden zij gevaarlijke stromingen en onvoorspelbare winden. Ze zijn aangekomen waar het land niet verder loopt. Men noemt deze gevaarlijke plek ook wel ‘Stormkaap’. Maar voorbij dit punt ligt de zeeroute naar het rijke Indië open. Het is dus ook een hoopvolle plek; ‘Kaap de Goede Hoop’.

De drie schepen heten de Dromedaris, de Goede Hoop en de Reijger. Aan boord van de Dromedaris bevindt zich koopman Jan van Riebeeck. Samen met negentig kolonisten heeft hij de opdracht gekregen een kolonie te stichten, halverwege de route naar Indië.

Riebeeck arriveert na een reis van een half jaar, in de Tafelbaai. Hij sticht twee forten: Fort de Goede Hoop en Fort Duijnhoop. De kolonisten leggen tuinen aan om groenten en fruit te verbouwen voor de bemanning van VOC-schepen die op weg zijn naar Indië.

Riebeeck en zijn kolonisten waren zeker niet de eerste mensen in zuidelijk Afrika. Eeuwen eerder leefden hier al volken als de Xhosa en de Khoisan. Met de oorspronkelijke bewoners werd eerst handel gedreven, maar ze kwamen in verzet toen zij erachter kwamen dat de Europeanen zich permanent wilden vestigen en het gebied wilden overheersen. Daarom werden ze verdreven uit de gebieden. Sommigen werden tot slaaf gemaakt. Er werd erg op de inheemse bevolking neergekeken. Ze kregen bijnamen als ‘Strandlopers’, ‘Hottentotten’ en ‘Bosjesmannen’.

Met de kolonisatie van Kaap de Goede Hoop was de zogeheten ‘Kaapkolonie’ geboren. In de daarovolgende jaren zouden steeds meer Nederlanders en andere Europanen naar de kaap vertrekken en zou de kolonie groeien. Hier begint het gezamenlijke verhaal van Nederland en Zuid-Afrika.

Bronnen:

http://www.davidrumsey.com/maps4704.html 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Bell_-_Jan_van_Riebeeck_se_aankoms_aan_die_Kaap.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G.S._Smithard;_J.S._Skelton_(1909)_-_The_Voortrekkers.jpg  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Kaapkolonie 
Kaapseplein
Kaapseplein
Badhuis
Boerenstraat
De Ooievaars
Gurudwara Singh Sabha
Hertzogstraat
Het Joods lyceum
Hobbemaplein
Julianakerk
Kaapseplein
Mandelaplein
Noeroel Islam Moskee
Paul Krugerplein
Springfonteinstraat
Veluweplein
Viljoenstraat
Wijkpark