Boerenstraat

Het beeld van door dieren getrokken huifkarren die door een dor landschap rijden, kennen we vooral uit cowboyfilms die zich afspelen in het Wilde Westen. We hadden echter hetzelfde beeld kunnen vinden als we in de 19e eeuw in zuidelijk Afrika waren geweest. Duizenden Boeren trokken vanuit de Kaap naar het noorden op zoek naar een onafhankelijk bestaan.

 

De term ‘Boers’ verwijst naar ‘Voortrekkers’. Dit waren Afrikaners: afstammelingen van voornamelijk Nederlandse kolonisten die zich in de zeventiende eeuw in de Kaapkolonie hadden gevestigd. Vanaf 1835 trokken ze massaal naar het noorden. Ze wilden niet onder het gezag vallen van de Britten, die de Kaap hadden veroverd. Ze waren bang dat hun Nederlandse taal door het Engels zou worden bedreigd. Ook in de Kaap hadden de Britten de slavernij afgeschaft en de Boeren vonden de compensatie die zij ontvingen ontoereikend. Ten slotte waren ze de voortdurende grensoorlogen met de lokale Afrikaanse bevolking beu.

De Grote Trek, zoals deze reis uiteindelijk bekend zou worden, leidde tot de oprichting van de Boerenrepublieken Transvaal en de Oranje Vrijstaat.

Bronnen:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Afrikaners

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G.S._Smithard;_J.S._Skelton_(1909)_-_The_Voortrekkers.jpg

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Trek_%28Zuid-Afrika%29

Boerenstraat
Boerenstraat
Badhuis
Boerenstraat
De Ooievaars
Gurudwara Singh Sabha
Hertzogstraat
Het Joods lyceum
Hobbemaplein
Julianakerk
Kaapseplein
Mandelaplein
Noeroel Islam Moskee
Paul Krugerplein
Springfonteinstraat
Veluweplein
Viljoenstraat
Wijkpark