08/01/2019 : Engelbewaarschool en Moskee Anware Mustafa.

Het enorme hoekpand (Weimarstraat 300) is de voormalige Engelbewaarschool, een katholieke basisschool, die werd ontworpen door de architect L. A .H. de Wolf in 1922.
Het beeld bij de deur is een engel die beschermend achter een jongetje met schooltas staat. Het aan de gevel toegevoegde kunstwerk van Ursula Pless is van veel later datum. Het is een abstracte vlakvullig van roze, blauwe en groene elementen die de huidige school opvrolijken maar tegelijkertijd de monumentale architectuur aantasten, evenals de graffitiwerende verf.

Bron: WWW. STEENKRABBELS.NL/weimarstraat 300

In de Herschelstraat bevind zich sinds 1981 de Stichting Welzijn voor Moslims te Den Haag en de Moskee Anware Mustafa die het Soennitisch Islamitisch deel van de wijk wil dienen. Voorheen was hier sinds 1915 een volksscholencomplex gevestigd voor katholieke kinderen, een Broederhuis, een bibliotheek en ook een kliniek van de R.K. Wijkverpleging, zoals nog steeds op de gevel is te lezen. Het gebouw is ontworpen door architect Petrus J. A. van Noorden.

Bron: www. Moskeeanwaremustafa.nl. haagse scholen.nl

Bron: Martin van Wallenburg, tegel: Weimarstraat / Herschelstraat
Meer info: http://www.steenkrabbels.nl/ka...

unnamed.jpg

04/12/2018 : GuldenKlinkers: Opruimploeg Noorderbeekdwarsstraat

Alle mensen die samen actie ondernemen om hun omgeving schoner, veiliger of prettiger te maken kunnen de Gulden Klinker krijgen. Iedereen kan meedoen: van buurtbewoner tot winkelier en scholier.

Bron: Anoniem, tegel: Weimarstraat / Herschelstraat
Meer info: https://www.denhaag.nl/nl/in-d...

17/11/2018 : meer dan 100 jaar ambitieuze winkeliers in de Weimarstraat

De Haagse Weimarstraat: 130 jaar ambitieuze winkeliers
De anderhalve kilometer lange Weimarstraat ontstond tussen 1884-1910 als as van het nieuwe Regentessekwartier. nu een beschermd stadsgezicht.
Veel winkeliers in de Weimarstraat hebben een eeuwenlange traditie. Om er een winkel te beginnen, moest je 21 jaar zijn.
Maar al op zijn twintigste opende ambitieuze Jan Bennebroek in 1928 zijn winkel JeBeHa Behang in Weimarstraat 128. In die tijd zag hij vaak regentes Emma, moeder van prinses Wilhelmina in haar koetsje heen en weer rijden naar de kerk op het Regentesseplein. Om het Regentessekwartier en de vele latere Haagse nieuwbouwwijken van exclusief en betaalbaar kwaliteitsbehang te voorzien, had Jan Bennebroek wel 40 behangers in dienst. Op 16 februari 1978 vierde hij als 70-jarige er zijn vijftigjarige jubileum met een paginabreed interview in De Posthoorn.
Ernaast begon in 1931 schoenmaker Van Woensel zijn familiebedrijf Excelsior Sport. Hij maakte onder andere voetbalschoenen voor Holland Sport (nu ADO Den Haag). Vanaf 1978 specialiseerde dit familiebedrijf zich tot Excelsior Sport. In 2018, negentig jaar later, wordt in beide panden het geheel gerenoveerde Xcelsior Weimarstraat 128 geopend. Zo vormt zich in iedere winkel meer dan honderd jaar geschiedenis.

The Weimarstraat in The Hague: 130 years of ambitious retailers
The one and a half kilometer long Weimarstraat arose between 1884 and 1910 as the axis of the new Regentessekwartier. now a protected cityscape.
Many retailers in the Weimarstraat have a centuries-old tradition. To start a store, you had to be 21 years old.
But at the age of twenty, ambitious Jan Bennebroek opened his JeBeHa Behang store in Weimarstraat 128 in 1928. At that time he often saw regent Emma, ​​mother of Princess Wilhelmina, driving back and forth to the church on the Regentesseplein. In order to provide the Regentessekwartier and the many later developments in The Hague with exclusive and affordable quality wallpaper, Jan Bennebroek employed 40 wallpapers. On February 16, 1978, as a 70-year-old, he celebrated his 50-year anniversary with a page-wide interview in De Posthoorn.
Next to it, shoe maker Van Woensel started his family business Excelsior Sport in 1931. He made football shoes for Holland Sport (now ADO Den Haag). From 1978, this family business specialized in Excelsior Sport. In 2018, ninety years later, the completely renovated Xcelsior Weimarstraat 128 will be opened in both buildings. This is how more than one hundred years of history is formed in every store.

Bron: H.J.M. Cools, tegel: Weimarstraat / Herschelstraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

jebeha.jpg