05/09/2019 : Kruidenierswinkel op nr 323, Weimarstraat hoek Marconistraat

Foto uit het Reclamevergunningenarchief van Bouw- en Woningtoezicht. Betreft 2 glasplaten van Van Nelle.
De kruidenierszaak was van Dr.J.L. Pepping. Hoe leuk is die kauwgomballen automaat rechts aan de gevel!

Photo from the Advertising Permits Archive of Building and Housing Supervision. Concerns 2 glass plates by Van Nelle.
The grocery store belonged to Dr.J.L. Pepping. How nice is the chewing gum ball machine on the right side of the facade!

Bron: Myrthe Cools, tegel: Weimarstraat / Herschelstraat
Meer info: https://haagsgemeentearchief.n...

weimarstraat 323.jpg

08/01/2019 : Engelbewaarschool en Moskee Anware Mustafa.

Het enorme hoekpand (Weimarstraat 300) is de voormalige Engelbewaarschool, een katholieke basisschool, die werd ontworpen door de architect L. A .H. de Wolf in 1922.
Het beeld bij de deur is een engel die beschermend achter een jongetje met schooltas staat. Het aan de gevel toegevoegde kunstwerk van Ursula Pless is van veel later datum. Het is een abstracte vlakvullig van roze, blauwe en groene elementen die de huidige school opvrolijken maar tegelijkertijd de monumentale architectuur aantasten, evenals de graffitiwerende verf.

Bron: WWW. STEENKRABBELS.NL/weimarstraat 300

In de Herschelstraat bevind zich sinds 1981 de Stichting Welzijn voor Moslims te Den Haag en de Moskee Anware Mustafa die het Soennitisch Islamitisch deel van de wijk wil dienen. Voorheen was hier sinds 1915 een volksscholencomplex gevestigd voor katholieke kinderen, een Broederhuis, een bibliotheek en ook een kliniek van de R.K. Wijkverpleging, zoals nog steeds op de gevel is te lezen. Het gebouw is ontworpen door architect Petrus J. A. van Noorden.

Bron: www. Moskeeanwaremustafa.nl. haagse scholen.nl

The huge corner building (Weimarstraat 300) is the former Angel Guard School, a Catholic primary school, which was designed by the architect L. A .H. the Wolf in 1922.
The statue at the door is an angel who stands behind a little boy with a school bag. The artwork of Ursula Pless added to the facade is of a much later date. It is an abstract surface of pink, blue and green elements that brighten up the current school but at the same time affect the monumental architecture, as well as the graffiti-resistant paint.

Source: WWW. STEENKRABBELS.NL/weimarstraat 300

Since 1981, the Herschelstraat has been home to the Welfare for Muslims Foundation in The Hague and the Anware Mustafa Mosque that wants to serve the Sunni Islamic part of the neighborhood. Previously, a folk school complex was established here for Catholic children since 1915, a Broederhuis, a library and also a clinic of the R.K. District nursing, as can still be read on the facade. The building was designed by architect Petrus J. A. van Noorden.

Bron: Martin van Wallenburg, tegel: Weimarstraat / Herschelstraat
Meer info: http://www.steenkrabbels.nl/ka...

unnamed.jpg

04/12/2018 : GuldenKlinkers: Opruimploeg Noorderbeekdwarsstraat

Alle mensen die samen actie ondernemen om hun omgeving schoner, veiliger of prettiger te maken kunnen de Gulden Klinker krijgen. Iedereen kan meedoen: van buurtbewoner tot winkelier en scholier.

All people who take action together to make their environment cleaner, safer or more pleasant can receive the Gulden Klinker. Everyone can participate: from local residents to shopkeepers and students.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Weimarstraat / Herschelstraat
Meer info: https://www.denhaag.nl/nl/in-d...

17/11/2018 : meer dan 100 jaar ambitieuze winkeliers in de Weimarstraat

De Haagse Weimarstraat: 130 jaar ambitieuze winkeliers
De anderhalve kilometer lange Weimarstraat ontstond tussen 1884-1910 als as van het nieuwe Regentessekwartier. nu een beschermd stadsgezicht.
Veel winkeliers in de Weimarstraat hebben een eeuwenlange traditie. Om er een winkel te beginnen, moest je 21 jaar zijn.
Maar al op zijn twintigste opende ambitieuze Jan Bennebroek in 1928 zijn winkel JeBeHa Behang in Weimarstraat 128. In die tijd zag hij vaak regentes Emma, moeder van prinses Wilhelmina in haar koetsje heen en weer rijden naar de kerk op het Regentesseplein. Om het Regentessekwartier en de vele latere Haagse nieuwbouwwijken van exclusief en betaalbaar kwaliteitsbehang te voorzien, had Jan Bennebroek wel 40 behangers in dienst. Op 16 februari 1978 vierde hij als 70-jarige er zijn vijftigjarige jubileum met een paginabreed interview in De Posthoorn.
Ernaast begon in 1931 schoenmaker Van Woensel zijn familiebedrijf Excelsior Sport. Hij maakte onder andere voetbalschoenen voor Holland Sport (nu ADO Den Haag). Vanaf 1978 specialiseerde dit familiebedrijf zich tot Excelsior Sport. In 2018, negentig jaar later, wordt in beide panden het geheel gerenoveerde Xcelsior Weimarstraat 128 geopend. Zo vormt zich in iedere winkel meer dan honderd jaar geschiedenis.

The Weimarstraat in The Hague: 130 years of ambitious retailers
The one and a half kilometer long Weimarstraat arose between 1884 and 1910 as the axis of the new Regentessekwartier. now a protected cityscape.
Many retailers in the Weimarstraat have a centuries-old tradition. To start a store, you had to be 21 years old.
But at the age of twenty, ambitious Jan Bennebroek opened his JeBeHa Behang store in Weimarstraat 128 in 1928. At that time he often saw regent Emma, ​​mother of Princess Wilhelmina, driving back and forth to the church on the Regentesseplein. In order to provide the Regentessekwartier and the many later developments in The Hague with exclusive and affordable quality wallpaper, Jan Bennebroek employed 40 wallpapers. On February 16, 1978, as a 70-year-old, he celebrated his 50-year anniversary with a page-wide interview in De Posthoorn.
Next to it, shoe maker Van Woensel started his family business Excelsior Sport in 1931. He made football shoes for Holland Sport (now ADO Den Haag). From 1978, this family business specialized in Excelsior Sport. In 2018, ninety years later, the completely renovated Xcelsior Weimarstraat 128 will be opened in both buildings. This is how more than one hundred years of history is formed in every store.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Weimarstraat / Herschelstraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

jebeha.jpg