10/01/2019 : van Hus

Op de hoek fahrenheitsstraat/Valkenboslaan bevond zich een broodfabriek van Hus, zoals hier op een foto uit 1935 te zien is.
Bastiaan Hus opende op 1 januari 1895 zijn eerste bakkerij in Den Haag aan de Jacob Catsstraat. Het bedrijf zou uitgroeien tot het grootste bakkersconcern van Den Haag, met honderden filialen over de stad en omstreken. Ondermeer bekend van ‘King Corn’ en ‘Tip-Top’ brood. De ‘Broodfabriek’ in Rijswijk (1971-1987, het bedrijf heette inmiddels Meneba) was zelfs de grootste bakkerijfabriek van Nederland.

Op de tegenoverliggende hoek, nu Albert Heijn, bevond zich Wasscherij Starrenburg, eveneens een begrip in Den Haag. De bedrijfswagens van de wasserij die in 1875 haar deuren opende, was een vertrouwd beeld in de Haagse straten.

On the corner fahrenheitsstraat / Valkenboslaan there was a bread factory from Hus, as can be seen here on a photo from 1935.
Bastiaan Hus opened his first bakery on January 1, 1895 in The Hague at Jacob Catsstraat. The company was to grow into the largest bakery group in The Hague, with hundreds of branches across the city and the surrounding area. Known among others for "King Corn" and "Tip-Top" bread. The "Broodfabriek" in Rijswijk (1971-1987, the company was now called Meneba) was even the largest bakery factory in the Netherlands.

On the opposite corner, now Albert Heijn, Wasscherij Starrenburg was also a household name in The Hague. The commercial vans of the laundry that opened its doors in 1875 were a familiar sight in the streets of The Hague.

Bron: Martin van Wallenburg, tegel: Weimarstraat / Fahrenheitstraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

bakker hus.jpg

bakkerij hus.jpg

30/12/2018 : Tram 5

Lijn 5 reed vroeger door de Weimarstraat. Het was een sjieke winkelstraat.

Line 5 used to run through the Weimarstraat. It was a fancy shopping street.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Weimarstraat / Fahrenheitstraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

tram 5 weimarstraat.jpg

15/12/2018 : Cornelia en Wilhelmina

Dit tegelweetje is afkomstig van mevrouw Ank de Jong.

Mijn grootvader, Johannes Jacobus Hoffmans, was ‘bouwer’ ,zo heette dat in die jaren rond 1900.
Hij bouwde huizen in de omgeving Weimarstraat, Valkenboslaan en o.a. in het Bezuidenhout weet ik uit de verhalen van mijn moeder.
In het complex in de Weimarstraat zijn op de huisnummers 327 en 345 de namen van mijn grootmoeder, Cornelia Wilhelmina, en het jaartal 1906 op de gevel te lezen.

Mijn moeder vertelde er verhalen over dat ze – als enige van de zeven kinderen - met haar vader mee mocht om de huur op te halen! Dan gingen ze met een koetsje langs de woningen.
Zo was er ook een woning waar een kunstschilder woonde die regelmatig de huur niet kon betalen. Mijn grootvader kon blijkbaar zijn schilderijen wel waarderen en de schilder heeft uiteindelijk de schuld een keer afgekocht met twee schilderijen, een zomer- en een winterlandschap.
Toen mijn ouders trouwden in 1921 kregen ze deze schilderijen cadeau en ze hangen nu bij mij thuis. Voor zover ik het nog kan ontcijferen was de naam van de schilder … Schalker?

This tile fact comes from Mrs. Ank de Jong.

My grandfather, Johannes Jacobus Hoffmans, was "builder", that was the name in those years around 1900.
He built houses in the Weimarstraat, Valkenboslaan and, among other places, in Bezuidenhout, I know from my mother's stories.
In the Weimarstraat complex, the house numbers 327 and 345 show the names of my grandmother, Cornelia Wilhelmina, and the year 1906 on the facade.

My mother told stories that she was the only one of the seven children who could go with her father to collect the rent! Then they went with a carriage past the houses.
There was also a house where an artist lived who regularly could not pay the rent. My grandfather was apparently able to appreciate his paintings and the painter eventually bought off the debt with two paintings, a summer and a winter landscape.
When my parents got married in 1921, they were given these paintings as a gift and they now hang at my home. As far as I can decipher it, the name of the painter was ... Schalker?

Bron: Myrthe Cools, tegel: Weimarstraat / Fahrenheitstraat

Cornelia 1  1906 Weimarstraat 345.jpg

Cornelia 3  1906 Weimarstraat 345.jpg

Wilhelmina 2   1906 Weimarstraat 327.jpg

Wilhelmina 3   1906 Weimarstraat 327.jpg

05/11/2018 : Wasserij H. A. van Starrenburg

Aan het begin van de Fahrenheitstraat bij de Valkenboslaan bevond zich sinds 1875 Wasserij Starrenburg op een fabrieksbinnenplaats. De schoorsteen van de in 1911 geplaatste stoommachine van 25 PK torende boven de wijk uit. In 1935 vierde de Wasserij haar 65 jarige jubileum.

At the beginning of the Fahrenheitstraat at the Valkenboslaan since 1875 Laundry Starrenburg was located on a factory courtyard. The chimney of the steam engine of 25 HP installed in 1911 towered over the district. In 1935, the laundry celebrated its 65th anniversary.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Weimarstraat / Fahrenheitstraat
Meer info: http://haagsebedrijventoen.nl/...

090b0505ecdf826358007eff9272472e7f13b5c906c64f58a15217382a33bc63.jpeg

f87fdd33e92f36cc1d54e8bb4225cda23d37f18f186f2daff740f47f6fc4b370.jpeg