13/02/2019 : Valkenboslaan 10, Scout Shop

'Valkenboslaan 10 is een tijd lang wederrechtelijk in gebruik geweest als winkel annex kantoor. de bestemming was en is woning. Op dit adres was ook de Scout Shop en het bureau van het scoutinggewest Haagse Randstad gevestigd. Valkenboslaan 10 is sinds enige jaren weer een woonhuis. Het scoutingmuseum is in opslag op een bedrijventerrein in Zoetermeer. De Scout Shop en het bureau van de scoutingregio Zuid-Holland is nu gevestigd aan de Waldeck Pyrmontkade 904.'

Aldus de heer of mevrouw van Alphen, 9 mei 2003

'Valkenboslaan 10 has been unlawfully used as a shop / office for a while. the destination was and is home. The Scout Shop and the bureau of the scouting district of The Hague Randstad were also located at this address. Valkenboslaan 10 has been a residential home again for several years. The scouting museum is in storage on a business park in Zoetermeer. The Scout Shop and the office of the scouting region Zuid-Holland is now located at Waldeck Pyrmontkade 904. '

Thus, Mr or Mrs van Alphen, 9 May 2003

Bron: Myrthe Cools, tegel: Valkenboslaan / Buijs Ballotstraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

13/02/2019 : Valkenboslaan nr 20

Op de foto zie je heel mooi het Valkenbosplein ca 1915. Het prachtige gebouw van Laanzicht met daarnaast een apotheek.
In de verte zie je een telefoonmast, waarschijnlijk stond die in de Marconistraat.

On the picture you can see the Valkenbosplein around 1915. The beautiful building of L View with a pharmacy.
In the distance you see a telephone pole, probably it was in the Marconistraat.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Valkenboslaan / Buijs Ballotstraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

valkenbosplein skippybar.jpg

08/01/2019 : Tegen de richting in....?

Sneeuwruimen door de Haagsche Reinigingsdienst op de Valkenboslaan. Op de achtergrond Apotheek Valkenbosch.
Kennelijk was de snor een modeverschijnsel...of tegen de kou?

Snow removal by the Haagsche Reinigingsdienst on Valkenboslaan. In the background Apotheek Valkenbosch.
Apparently the mustache was a fashion ... or against the cold?

Bron: Myrthe Cools, tegel: Valkenboslaan / Buijs Ballotstraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

sneeuwruimen.jpg