09/07/2019 : Fotografisch Atelier

In 1938 op de Regentesselaan 108, daar zat de fotozaak van A.M.A. Susan. Prachtige gevel! En leuk dat die jongen rechts verrast op de foto staat.In 1938 on Regentesselaan 108, there was the A.M.A photo shop. Susan. Beautiful facade! And nice that the boy on the right is surprised on the photo.


Op de andere foto zie je ook nog de bakker op de hoek van de Galileistraat.

On the other photo you can also see the bakery on the corner of the Galileistraat.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Regentesseplein
Meer info: https://haagsgemeentearchief.n...

fotografisch atelier met bakker.jpg

fotografisch atelier regentesselaan.jpg

09/01/2019 : The Hague Streetarttours 5

REGENTESSELAAN 113
Voor veel mensen het favoriete huisje van de The Hague Street Art Tour, gemaakt door de bekende graffiti artiest uit Engeland: Tom Brighton. Alle cartoons en de stijl zijn bedoeld als een ode aan de bekende amerikaanse striptekenenaar Ralph Bakshi, die onder meer bekend is van de cartoonreeks Fritz the Cat die van 1959 tot 1972 werd uitgezonden.  

Bron: thehaguestreetarttour, tegel: Regentesseplein
Meer info: http://www.thehaguestreetartto...

5 streetart regetesselaan tegel 19.JPG

01/01/2019 : Anton Pieck

Paul de Leu
20 maart 2002

'In het pand aan de linkerkant van de Galileistraat was de Haagsche Teekenacademie gevestigd. Er moeten nog foto's bestaan van de klas waar Anton Pieck deel van uitmaakte.'

Bron: Myrthe Cools, tegel: Regentesseplein
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

galileistraat anton piek.jpg

23/11/2018 : Regentesseplein

Het regentesseplein is door ingenieur I. A. Lindo ontworpen als zijnde het centrum van de nieuwe wijk Regentessekwartier die aan het eind van de negentiende eeuw verrees.

Centraal punt van het Regentessekwartier is de natuurstenen gedenknaald ter ere van koningin-moeder Emma van Waldeck-Pyrmont, onthuld op 23 september 1905, met daarop afgebeeld een portret van haar in profiel. Na de dood van haar man Willem III nam zij tijdelijk de rol waar als regentes (1890-1898) totdat haar dochter Wilhelmina de wettige leeftijd had bereikt om het koningsschap van haar vader over te nemen.Regentessekerk

Op de plaats van het huidige appartementencomplex voor senioren stond tot 1974 de Regentessekerk. Het prominente godshuis dat tussen 1899 en 1901 werd gebouwd volgens het ontwerp van architect J. Verheul onderstreepte de centrumfunctie van het Regentesseplein. Hoewel niemand de senioren hun plekje misgunt midden in de wijk, wordt de sloop van het monumentale kerkgebouw, in de voor die tijd typische eclecticistische stijl met invloeden van Berlage en Jugendstil, door velen betreurd.

Zwembad De Regentes

In 1995 dreigde sloop voor het verouderde art-deco zwembad dat ontworpen is door architect G. van Drecht en bij haar opening in 1920 behoorde tot de grootste overdekte zwembaden van Europa.
Er waren maar liefst 120 kleedkamers en naast zwemles en zwemtraining zorgden 32 badkuipen en 32 douches als centraal badhuis voor de hygiëne van de buurt. De meeste huizen hadden toen nog geen badkamer en begaf men zich voor de wekelijks opfrisbeurt naar De Regentes.
Dankzij actrice Guusje Eijbers en enthousiaste buurtbewoners is deze parel van de wijk behouden gebleven en is in het voormalige zwem- en badhuis tegenwoordig het markante Theater De Regentes gevestigd.

(bron: Het Vaderland (26-04-1920); Wikipedia.)

Bron: , tegel: Regentesseplein

DSC_7871.JPG

Regentessekerk_DenHaag-300x198.jpeg

zwembad-3.jpeg

05/11/2018 : Emma’s Hof

Toen het Regentessekwartier aan het eind van de vorige eeuw gestalte kreeg door projectontwikkelaars werd nauwelijks gedacht aan groenvoorziening. Ook in 2008 dreigde het vervallen St. Agnes patronaatsgebouw, gelegen in de achtertuin van de huizen in de driehoek Beeklaan, Weimarstraat en Gallileïstraat door een projectontwikkelaar te transformeren in stadsappartementen. Buurtinitiatief, vele vrijwilligers en gulhartige subsidies hebben het terrein herschapen in een fraaie stadstuin, naar ontwerp van Leonoor van der Linden-Arcadis. Let ook op het schitterende koffiehuisje dat daar in het groen staat te pronken.

When the Regentessekwartier was given shape by project developers at the end of the last century, green space was hardly thought of. In 2008, the derelict St. Agnes patronage building, located in the backyard of the houses in the triangle Beeklaan, Weimarstraat and Gallileïstraat, threatened to transform a project developer into city apartments. Neighborhood initiative, many volunteers and generous subsidies have recreated the grounds in a beautiful city garden, designed by Leonoor van der Linden-Arcadis. Also pay attention to the beautiful coffee house that stands out in green.
GuldenKlinkers: Stadstuin Emma’Hof

Alle mensen die samen actie ondernemen om hun omgeving schoner, veiliger of prettiger te maken kunnen de Gulden Klinker krijgen. Iedereen kan meedoen: van buurtbewoner tot winkelier en scholier.

Bron: , tegel: Regentesseplein
Meer info: http://www.emmashof.nl

05/11/2018 : Zwembad De Regentes

In 1995 dreigde sloop voor het verouderde art-deco zwembad dat ontworpen is door architect G. van Drecht en bij haar opening in 1920 behoorde tot de grootste overdekte zwembaden van Europa.
Er waren maar liefst 120 kleedkamers en naast zwemles en zwemtraining zorgden 32 badkuipen en 32 douches als centraal badhuis voor de hygiëne van de buurt. De meeste huizen hadden toen nog geen badkamer en begaf men zich voor de wekelijks opfrisbeurt naar De Regentes.
Dankzij actrice Guusje Eijbers en enthousiaste buurtbewoners is deze parel van de wijk behouden gebleven en is in het voormalige zwem- en badhuis tegenwoordig het markante Theater De Regentes gevestigd.

(bron: Het Vaderland (26-04-1920); Wikipedia.)


In 1995, demolition threatened for the outdated art-deco swimming pool designed by architect G. van Drecht and at its opening in 1920 belonged to the largest indoor swimming pools in Europe. There were no less than 120 dressing rooms and in addition to swimming lessons and swimming training, 32 baths and 32 showers as a central bathhouse provided hygiene for the neighborhood. Most of the houses did not have a bathroom at that time and they went to De Regentes for a weekly refreshment. Thanks to actress Guusje Eijbers and enthusiastic local residents, this gem of the neighborhood has been preserved and the striking Theater De Regentes is now located in the former swimming and bath house.

Bron: , tegel: Regentesseplein

05/11/2018 : Regentessekerk

Op de plaats van het huidige appartementencomplex voor senioren stond tot 1974 de Regentessekerk. Het prominente godshuis dat tussen 1899 en 1901 werd gebouwd volgens het ontwerp van architect J. Verheul onderstreepte de centrumfunctie van het Regentesseplein. Hoewel niemand de senioren hun plekje misgunt midden in de wijk, wordt de sloop van het monumentale kerkgebouw, in de voor die tijd typische eclecticistische stijl met invloeden van Berlage en Jugendstil, door velen betreurd.

On the site of the current apartment complex for seniors, the Regentessekerk stood until 1974. The prominent house of God that was built between 1899 and 1901 according to the design of architect J. Verheul underlined the center function of the Regentesseplein. Although nobody denies the elderly their place in the middle of the neighborhood, the demolition of the monumental church building, in the eclecticist style with influences of Berlage and Jugendstil, is regretted by many.

Bron: , tegel: Regentesseplein