05/11/2018 : Jacob Maris

De Haagse schilder Jacob Maris (1837-1899) keerde na een verblijf van zes jaar in Parijs terug naar Den Haag en vestigde omstreeks 1871 zijn atelier aan de Noordwestbuitensingel. Toendertijd een pittoresque buurt met vele molens aan de rand van Den Haag met uitzicht over een weids polderlandsschap dat spoedig voorgoed zou verdwijnen. Wie een indruk wil krijgen van dit landsschap voordat het Regentessekwartier bestond, moet zijn schilderij ‘Slatuintjes bij Den Haag’ (ca. 1878) in het Gemeentemuseum gaan bekijken.

The Hague painter Jacob Maris (1837-1899) returned to The Hague after a six-year stay in Paris and in 1871 he established his studio on the Noordwestbuitensingel. Back then a picturesque neighborhood with many windmills on the edge of The Hague with a view over a wide polder landscape that would soon disappear forever. Those who want to get an impression of this landscape before the Regentessekwartier existed, have to take a look at his painting 'Slatuintjes bij Den Haag' (around 1878) in the Gemeentemuseum.

Bron: Martin van Wallenburg, tegel: Noord West Buitensingel / Loosduiseweg
Meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/...

10918x1y104091.jpeg