08/01/2019 : Cartesiusstraat, ter hoogte van de Van Swindenstraat gezien naar de Gaslaan

24 november 2009
Henk Hack; 27-11-2002: 'Achter de eerste dubbele deuren (links) waren vroeger 2 bedrijven gevestigd. Een glas-in-lood bedrijf, dat door vader en zoon werd gedreven. Ik kwam daar vanaf mijn 10e jaar over de vloer en heb er het nodige geleerd. De voor kant werd gebruikt door een schildersbedrijf. Zelf heb ik in dit stukje op 90 (ben ik geboren boven de sigarenzaak van: 'Van Prooijen'), 72 en 85 gewoond.'

Boudewijn Willemse; 13-01-2004: 'Het glas-in-loodbedrijf heette P.Willemse en zoon.'

November 24, 2009
Henk Hack; 27-11-2002: 'Behind the first double doors (left) there used to be 2 companies. A stained glass company, driven by father and son. I came over there from the age of 10 and learned a lot there. The front was used by a painting company. I myself lived in this piece at 90 (I was born above the cigar shop of: 'Van Prooijen'), 72 and 85. '

Boudewijn Willemse; 13-01-2004: "The stained glass company was called P.Willemse and son."

Bron: Myrthe Cools, tegel: Newtonstraat / van Swindenstraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

van swindenstraat 2.jpg

08/01/2019 : Van Swindenstraat 23

Winkel in Koloniale Waren.

Store in Colonial Ware.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Newtonstraat / van Swindenstraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

van swindenstraat 23.jpg