09/01/2019 : The Hague Streetarttour 10

NEWTONSTRAAT
Voorafgaand aan het beschilderen van dit huisje heeft kunstenaar Sjors Kouthoofd een drietal ontwerpen gemaakt waar buurtbewoners op konden stemmen. Het geometrische ontwerp met watervogels heeft de meerderheid van de stemmen gekregen en is uitgevoerd. Sjors Kouthoofd is een zeer ervaren graffiti artiest die met zijn vele stijlen en werkwijzen voor ieders smaak werk kan maken.

NEWTON STREET
Prior to painting this house, artist Sjors Kouthoofd made three designs that local residents could vote for. The geometric design with water birds has received the majority of votes and has been implemented. Sjors Kouthoofd is a very experienced graffiti artist who can make work for everyone's taste with his many styles and methods.

Bron: thehaguestreetarttour, tegel: Newtonstraat / Asmanweg
Meer info: http://www.thehaguestreetartto...

10--.JPG

15/12/2018 : Bloemenwinkel.

In het hoekpand van de Newtonstraat op nr 43B had Meneer A.Waasdorp een bloemen en plantenwinkel.

In the corner building of Newtonstraat on nr 43B, Mr. A. Waasdorp had a flower and plant shop.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Newtonstraat / Asmanweg
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

newtonstraat 45a.jpg

23/11/2018 : Het afvoerkanaal

Het Afvoerkanaal werd in 1888 aangelegd. Zij was bedoeld om de Haagse grachten te verversen en wordt daarom ook wel Verversingskanaal genoemd. Daarnaast kreeg het een belangrijke functie als afvoerkanaal van koelwater van de later gerealiseerde electriciteitscentrale. Overigens wordt sinds de jaren 80 van de vorige eeuw dit warme koelwater benut voor de stadsverwarming. De grote bedrijfshallen naast het Afvoerkanaal zijn in de jaren 1954-1957 neergezet. Nog steeds is een deel van het complex in gebruik als electriciteitscentrale en is daarom één van de nu zeer zeldzaam geworden fabriekscomplexen in de binnenstad die hun oorspronkelijke functie hebben bewaard.

Aan de andere kant van het verversingskanaal waar nu het sportcomplex De Verademing ligt, lag het vuilverwerkingsbedrijf ‘As- en Vuilnisstaal’ uit 1871 en de gemeentelijke gasfabriek die in 1875 werd opgericht. Samen met de electrickteitsfabriek is deze wijk dus te typeren als een industriële omgeving die vroeger aan de rand van de stad lag. De kleine arbeidershuisjes in de omgeving horen bij het karakter van dit stadsdeel.

The drainage channel was laid in 1888. It was intended to refresh the canals of The Hague and is therefore also called the Verversingskanaal. In addition, it was given an important function as a drainage channel for cooling water from the electricity plant that was later realized. Incidentally, since the 1980s, this warm cooling water has been used for district heating. The large industrial halls next to the Drain Canal were built in the years 1954-1957. Part of the complex is still in use as a power plant and is therefore one of the now very rare factory complexes in the city center that have retained their original function.

On the other side of the renewal channel where the sports complex De Verademing is now located, was the waste processing company "Ash and Garbage Steel" from 1871 and the municipal gas factory that was founded in 1875. Together with the electrickteitsfabriek, this neighborhood can therefore be characterized as an industrial environment that used to be on the edge of the city. The small workers' houses in the area belong to the character of this district.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Newtonstraat / Asmanweg