29/07/2019 : Poppentheater Frank Kooman

Poppenspeler en musicus Frank Kooman (1929-2011) begon in zijn ouderlijk huis aan Galileistraat 2-A op de benedenverdieping een poppentheater met 80 zitplaatsen. Het interieur is ontworpen door toenmalig gemeentearchitect Sjoerd Schamhart. Het theater werd op 20 oktober 1960 geopend door televisieomroepster Karin Kraaykamp. IJsco de IJsbeer, Reintje de Vos en Dennie Appel waren de hoofdfiguren, die mede door de VARA-televisieserie IJsco de IJsbeer (1957-1959) populair waren bij veel Haagse kinderen.
Het theatertje bleek al snel te klein. In 1969 verhuisden poppen en spelers naar de Frankenstraat (Statenkwartier). Zoon Arjan Kooman (1967) speelt nu voorstellingen voor kinderen en volwassenen. Kooman's Poppentheater is inmiddels het oudste, vaste poppentheater van Nederland.

Jan Vaandrager (pleegvader van Frank Kooman) vestigde eerder op hetzelfde adres het Tekeninstituur Bik en Vaandrager dat bestond van 1909 tot ca. 1922. Bekende leerlingen waren o.a.: Jan Giesen, Anton Pieck, Henri Pieck, Paul van Vliet sr., Willem Schrofer. Anton Pieck gaf hier zelf 8 jaar les.

Puppeteer and musician Frank Kooman (1929-2011) started a puppet theater with 80 seats in his parental home on Galileistraat 2-A on the ground floor. The interior was designed by the then municipal architect Sjoerd Schamhart. The theater was opened on October 20, 1960 by television broadcaster Karin Kraaykamp. IJsco de IJsbeer, Reintje de Vos and Dennie Appel were the main characters, which were popular with many children from The Hague, partly due to the VARA television series IJsco de IJsbeer (1957-1959).
The theater soon turned out to be too small. In 1969, puppets and players moved to the Frankenstraat (Statenkwartier). Son Arjan Kooman (1967) now plays performances for children and adults. Kooman's Puppet Theater is now the oldest, permanent puppet theater in the Netherlands.

Jan Vaandrager (foster father of Frank Kooman) previously established the Bik and Vaandrager drawing institute at the same address, which existed from 1909 to around 1922. Famous pupils included Jan Giesen, Anton Pieck, Henri Pieck, Paul van Vliet senior, Willem Schrofer. Anton Pieck himself taught here for 8 years.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Marconistraat / Galileistraat

Theater galileistraat.tiff

Ulkoya.tif

foto gemaakt door. Henk Koster .tif

theater  J. Marks 3 kopie.tiff

20/01/2019 : De telefoonmast....

De onderstaande foto is de Marconistraat met een telefoonmast uit omstreeks 1910.
Vanuit die mast werden door de lucht draden gespannen naar de huizen waarvan de bewoners een telefoonaansluiting wilden.
Het is een bijzonder toeval dat deze mast met draadverbinding stond in de straat die genoemd was naar Marconi de uitvinder van de draadloze communicatie.
Markies Guglielmo Giovanni Maria Marconi was een Italiaans natuurkundige, uitvinder en ondernemer. Marconi is vooral bekend door zijn uitvinding van de draadloze telegrafie in 1896. Hiermee staat hij in de westerse wereld bekend als uitvinder van de radio.

Foto uit privé bezit van de heer: prof ir Kees Duijvestein.

The photo below is Marconistraat with a telephone pole from around 1910.
From that mast, wires were stretched through the air to the houses whose residents wanted a telephone connection.
It is a special coincidence that this mast with wire connection was in the street that was named after Marconi, the inventor of wireless communication.
Marquis Guglielmo Giovanni Maria Marconi was an Italian physicist, inventor and entrepreneur. Marconi is best known for his invention of wireless telegraphy in 1896. With this he is known in the Western world as the inventor of radio.

Private photo from Mr.: Prof. Kees Duijvestein.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Marconistraat / Galileistraat
Meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/...

Guglielmo_Marconi.jpg

telefoonmast.jpg

08/01/2019 : Marconistraat 16-20,

Op nr. 16 was van 1909-1919 de Wilhelmina Fröbelschool gevestigd, een gesubsidieerde kleuterschool van Johanna Wilhelmina Boevé.

At no. 16 the Wilhelmina Fröbelschool was established from 1909-1919, a subsidized kindergarten of Johanna Wilhelmina Boevé.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Marconistraat / Galileistraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

wilhelmina frobel.jpg

08/01/2019 : Op de hoek.

Op de hoek Marconistraat/ Galileistraat zat een drankenhandel.

There was a liquor store on the corner of Marconistraat / Galileistraat.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Marconistraat / Galileistraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

galileistraat .jpg

08/01/2019 : Marconistraat 89

Een kruidenierswinkel.


A grocery store.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Marconistraat / Galileistraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

marconistaart.jpg