09/01/2019 : The Hague Streetarttour 4

BEEKLAAN 348
Deze schildering gemaakt door Roelof Schierbeek zorgt ervoor dat het huisje tot leven wordt gebracht en de illusie wekt dat het geen statisch rechthoekig blok meer is. De metaalachtige 3D vlakken brengen bij iedereen andere associaties naar boven. De kunstenaar heeft zelf in deze wijk gewoond en voor hem was de Beeklaan de route naar het strand. Vandaar dat zijn kleurgebruik doet denken aan de duinen en de zee.


BEEKLAAN 348
This painting made by Roelof Schierbeek ensures that the house is brought to life and creates the illusion that it is no longer a static rectangular block. The metallic 3D surfaces bring out different associations for everyone. The artist himself lived in this neighborhood and for him the Beeklaan was the route to the beach. That is why his use of color is reminiscent of the dunes and the sea.

Bron: thehaguestreetarttour, tegel: Loosduiseweg / Fahrenheitstraat
Meer info: http://www.thehaguestreetartto...

4---.JPG

04/12/2018 : GuldenKlinkers: St4R, De Groene Slof

Alle mensen die samen actie ondernemen om hun omgeving schoner, veiliger of prettiger te maken kunnen de Gulden Klinker krijgen. Iedereen kan meedoen: van buurtbewoner tot winkelier en scholier.

All people who take action together to make their environment cleaner, safer or more pleasant can receive the Gulden Klinker. Everyone can participate: from local residents to shopkeepers and students.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Loosduiseweg / Fahrenheitstraat
Meer info: https://www.denhaag.nl/nl/in-d...