13/12/2018 : Gasmeter fabriek Georg Wilson

Object: gasmeters NV Gasmeterfabriek George Wilson

Datering: 1897 – 1939

Bijzonderheden: Recent is de SHIE in het bezit gekomen van drie oude gasmeters van de Haagse gasfabriek George Wilson, opgericht in 1878. De NV Nederlandsche Gasmeterfabriek George Wilson was vernoemd naar zijn oprichter. In het Haags Historisch Museum is een fraai tegeltableau te zien dat in 1953 bij het 75-jarig jubileum door het voltallig personeel werd aangeboden. Twintig jaar later werd de fabriek gesloten, waarna het fabrieksgebouw werd afgebroken. De fabriek lag aan de Loosduinseweg 191-241.


Object: gas meters NV Gas meter factory George Wilson

Date: 1897 - 1939

Particulars: The SHIE recently acquired three old gas meters from the George Wilson gas factory in The Hague, founded in 1878. The NV Nederlandsche Gasmeter factory George Wilson was named after its founder. In the Historical Museum of The Hague you can see a beautiful tile picture presented by the entire staff at the 75th anniversary in 1953. Twenty years later the factory was closed, after which the factory building was demolished. The factory was on Loosduinseweg 191-241.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Loosduiseweg / Asmanweg
Meer info: https://shie.nl/gasmeters-gasm...

23/11/2018 : Groenenstein

Tot aan het begin van de 19de eeuw was de Loosduinseweg een landelijke weg langs een vaart tussen Den Haag en loosduinen. De boomrijke weg voerde langs boerderijen, landgoederen (Eik en Duinen, Hanenburg) en een herberg.

Vanaf 1650 bevond zich op deze locatie een boerderij met de naam Groenestein en in de 19de eeuw een buitenplaats met dezelfde naam. In 1878 werd het herenhuis verbouwd tot katholiek weeshuis voor jongens
en meisjes. Dit tehuis stond bekend als Huize Groenestein en werd berucht om zijn tucht, wantoestanden en kindermisbruik. β€˜In katholieke Haagse gezinnen hoefde moeder maar even te dreigen met de Loosduinseweg of de boterham verdween gehoorzaam naar binnen.’
In 1971 werd Huize Groenestein gesloopt.

Until the beginning of the 19th century the Loosduinseweg was a rural road along a canal between The Hague and loosduinen. The tree-lined road passed farms, farms (Eik and Duinen, Hanenburg) and an inn.

From 1650 there was a farm on this location with the name Groenestein and in the 19th century a country estate with the same name. In 1878 the mansion was converted into a Catholic orphanage for boys
and girls. This home was known as Huize Groenestein and became notorious for his discipline, abuses and child abuse. 'In Catholic families in The Hague, mother only had to threaten the Loosduinseweg or the sandwich was obediently gone inside.'
In 1971 Huize Groenestein was demolished.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Loosduiseweg / Asmanweg
Meer info: https://www.denhaag.wiki/index...

b_337_206_16777215_00_images_MapDenHaagFotos_400_Loosduinseweg-Groenestein-1900.jpg