09/01/2019 : The Hague Streetarttours 6

REGENTESSELAAN 14 ROZENPERK
Serio Andrea uit Italiƫ, beter bekend als Mr.Wany, is al een hele tijd bezig als graffiti kunstenaar. Hij begon met het schrijven van graffiti toen hij slechts twaalf jaar oud was en schildert nu al meer dan twintig jaar. Hij heeft een zeer mysterieuze en exotische stijl die je zou kunnen vergelijken met Japanse manga. Omdat er hier eerst een door de buurt geliefd rozenperkje was heeft hij dat terug proberen te brengen met zijn schildering.

REGENTESSELAN 14 ROSES PERK
Serio Andrea from Italy, better known as Mr.Wany, has been working as a graffiti artist for a long time. He started writing graffiti when he was only twelve years old and has been painting for more than twenty years. It has a very mysterious and exotic style that you could compare to Japanese manga. Because there was first a rose box loved by the neighborhood, he tried to bring it back with his painting.

Bron: thehaguestreetarttour, tegel: Laan van Meerdervoort / Regentesselaan
Meer info: http://www.thehaguestreetartto...

6 streetart regentesselaan tegel 11.JPG

08/01/2019 : De diagonaal...

De Regentesselaan met in het midden het Regentesseplein is naar ontwerp van ingeneur I. A. Lindo uit 1891. Hij doorbrak het gebruikelijke stratenplan die steeds de slootjes en vaarten van de voormalige polder volgden door de Regentesselaan als een diagonale verbindingsweg door de wijk te leggen. De met bomen geflankeerde middenberm straalde ooit een zekere allure uit, die met de komst van het autoverkeer en de benodigde parkeerplaatsen grotendeels verloren is gegaan, maar gelukkig nog wel aanwezig is.

De foto is uit 1904.

The Regentesselaan with the Regentesseplein in the middle is designed by engineer I. A. Lindo from 1891. He broke through the usual street plan that always followed the ditches and canals of the former polder by laying the Regentesselaan as a diagonal connecting road through the neighborhood. The central reservation, flanked by trees, once radiated a certain allure, which was largely lost with the arrival of car traffic and the required parking spaces, but fortunately still remains.

The photo is from 1904.

Bron: Martin van Wallenburg, tegel: Laan van Meerdervoort / Regentesselaan
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

regentesselaan.jpg

01/01/2019 : Net om de hoek...

Aan de Suezkade op nr 119/120 zat voorheen een herenkapper Albert Rijk.

At the Suezkade on nr 119/120 there used to be a barbershop Albert Rijk.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Laan van Meerdervoort / Regentesselaan
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...