15/12/2018 : De Kruidenier/Bogor

In het pand op de hoek waar al jaren indonesisch restaurant Bogor is gevestigd, zat de kruidenierswinkel van Pieter Neele en Elisabeth Neele-Kunst.

In the building on the corner where the Indonesian restaurant Bogor has been located for years, was the grocery store of Pieter Neele and Elisabeth Neele-Kunst.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Koningin Emmakade / Chassestraat

bogor.JPG

bogor2.jpeg

15/12/2018 : Chasséstraat nr 16

In de Chasséstraat op nr 16 zat vroeger de levensmiddelenwinkel van dr Hendrik Groen. Daarnaast was er een soort van tankstationnetje...

In the Chasséstraat at no. 16, there was once the grocery store of Dr. Hendrik Groen. In addition, there was a sort of gas station net ...

Bron: Myrthe Cools, tegel: Koningin Emmakade / Chassestraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

chassestraat 16.jpg

23/11/2018 : Uw Koninkrijk Kome..

De kapel op de hoek heet ‘Uw Koninkrijk Kome’, dat zowel een belofte als een opdracht inhoud. De evangelische broedergemeente De Hernhutters (in de beschutting van de heer) zijn volgelingen van de boheemse hervormer Johannes Hus (1369-1415) die veel eerder dan Luther en Calvijn kerkvernieuwing predikte en onder Surinamers veel aanhangers heeft. De bekende projectontwikkelaar van de wijk, C. Goekoop, heeft het perceel bouwgrond van de kapel in 1889 geschonken aan deze gemeente. Het oorspronkelijke kerkgebouw zag er totaal anders uit zoals de foto laat zien.

The chapel on the corner is called "Your Kingdom Coming", which holds both a promise and an assignment. The evangelical brotherhood De Hernhutters (in the shelter of the lord) are followers of the bohemian reformer Johannes Hus (1369-1415) who preached church renewal much earlier than Luther and Calvin and has many supporters among Surinamese. The well-known project developer of the neighborhood, C. Goekoop, donated the plot of building land of the chapel to this municipality in 1889. The original church building looked completely different as the photo shows.

Bron: Martin van Wallenburg, tegel: Koningin Emmakade / Chassestraat

Jan_Hus_verkleind1.jpeg

unspecified.png