14/01/2019 : Kepplerstraat 255, verhuizingen A.H. Dijks, annex stalling en benzinepomp, met ingetekend: te plaatsen lichtbakDe foto is uit omstreeks 1931...

The photo is from around 1931 ...

Bron: Myrthe Cools, tegel: Kepplerstraat / Noorderbeekdwarstraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

kepplerstraat 255.jpg

14/01/2019 : Kepplerstraat, op nr. 263 Gieben & Zn. en daarnaast de Carosserie en Wagenfabriek van dezelfde firma

Zoalsop de foto te zien is was 263 voorheen een drukkerij. De garages daarnaast zijn er niet meer.. dat zie je duidelijk terug aan de andere bouwstijl van de gebouwen naast de "oude" drukkerij.

As you can see on the photo, 263 used to be a printing company. The garages in addition are no longer there .. you can clearly see that in the different architectural style of the buildings next to the "old" printing company.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Kepplerstraat / Noorderbeekdwarstraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

kepplerstraat.jpg

04/12/2018 : Gemeente Den Haag, Geoinformatie en Erfpachtbedrijf GuldenKlinkers: Kepplerstraat

Alle mensen die samen actie ondernemen om hun omgeving schoner, veiliger of prettiger te maken kunnen de Gulden Klinker krijgen. Iedereen kan meedoen: van buurtbewoner tot winkelier en scholier.

All people who take action together to make their environment cleaner, safer or more pleasant can receive the Gulden Klinker. Everyone can participate: from local residents to shopkeepers and students.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Kepplerstraat / Noorderbeekdwarstraat
Meer info: https://www.denhaag.nl/nl/in-d...