26/01/2019 : Stortbaden

Het poortje van Noorderbeekdwarsstraat 94 herinnert ons eraan dat men vroeger buitenshuis ging douchen en baden. In dit gemeentelijk badhuis waren tegen betaling ‘stortbaden’ te verkrijgen tot in de jaren ’80 van de vorige eeuw. In de Haagse Beeldbank wordt een foto bewaard uit 1981 waarop Paul van Buuren staat afgebeeld, beheerder van dit Gemeentelijk Stortbad. Een buurtbewoner herinnerde zich hoe hij op de deuren klopte als er langer dan 20 minuten werd gedouched en riep; ‘Hoogste tijd!’

The gate of Noorderbeekdwarsstraat 94 reminds us that people used to shower and bathe outside. In this municipal bathhouse, for a fee, "showers" were available until the 1980s. In the Hague Image Bank a photo from 1981 is kept on which Paul van Buuren is depicted, manager of this municipal dump. A local resident remembered how he knocked on the doors when there was a shower and shouted for more than 20 minutes; 'High time!'


Bron: Martin van Wallenburg, tegel: Kamerlingh Onnesplein

747a4a82a2834749afb06147c0f16b7994a3b7e76d5bae378930f6fdc72e1799.jpeg

nr.jpeg

08/01/2019 : ''Christelijke Geheel Onthouders Koffie Kiosk'.

Noorderbeekstraat (links) hoek De Réaumurstraat, ''Chr.... Geh. Onth. Koffie Kiosk'. Bij de kiosk staat een handkar met opschrift 'aardappelen'. De huizen op de achtergrond staan aan de Celsiusstraat.

Noorderbeekstraat (left) corner De Réaumurstraat, '' Chr .... Geh. Remember Coffee Kiosk '. At the kiosk is a handcart with inscription 'potatoes'. The houses in the background are on Celsiusstraat.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Kamerlingh Onnesplein
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

reaumurstraat kiosk.jpg

08/01/2019 : De Réaumurstraat 43, school voor zwakzinnigen

Deze foto van de school voor zwakzinnigen komt uit 1910.

This photo from the school for the mentally retarded is from 1910.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Kamerlingh Onnesplein
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

reaumurstraat.jpg

08/01/2019 : Noorderbeekdwarsstraat 47, N.V. Lithografie S. Lankhout & Co.

Foto afkomstig uit het bouwvergunningenarchief van Bouw- en Woningtoezicht. "Nieuw te maken toestand deurkozijn veranderen in lichtkozijn". "Behoort bij consent, bewijs d.d. 19-1-1943".

Helaas zijn deze huizen gesloopt en staat er nu nieuwbouw.

Photo from the building permits archive of Building and Housing Supervision. "Changing the door frame condition into a light frame". "Belongs to consent, evidence dated 19.1943".

Unfortunately, these houses have been demolished and there is now new construction.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Kamerlingh Onnesplein
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

noorderbeekdwarsstraat 47.jpg