31/01/2019 : De Automobiel L-5768

Marnixstraat hoek Koningin Emmakade, bij de automobiel L-5768 poseren een heer en (zijn?) kinderen. Op de achtergrond de Waldeck Pyrmontkade en de R.K. kerk in de Elandstraat.


Abrahamsz
16 april 2010
Provinciale nummerbewijs L-5768 was ten tijde deze foto afgegeven aan de heer Walpot.G.L
Muurhuizen 117 te Amersfoort

Peggie
29 december 2013
De 2 meisjes links zijn de dochters van de heer Walpot. (De linker is mijn oma vandaar dat ik het weet). Wie echter de andere 2 kinderen en de heer op de foto zijn dat weten wij niet. Het is in ieder geval niet de heer Walpot.


Marnixstraat corner Queen Emmakade, at the automobile L-5768 a gentleman and (his?) Children pose. In the background the Waldeck Pyrmontkade and the R.K. church in the Elandstraat.


Abrahamsz
April 16, 2010
Provincial number L-5768 was issued to Mr. Walpot.G.L at the time of this photograph
Muurhuizen 117 in Amersfoort

Peggie
December 29, 2013
The 2 girls on the left are the daughters of Mr. Walpot. (The left is my grandmother that's why I know). However, we do not know who the other 2 children and the gentleman in the picture are. In any case, it is not Mr. Walpot.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Joseph Ledelstraat / Marnixstraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

auto.jpg

31/01/2019 : De volharding

De Perponcherstraat 16-20, met op 18 vanaf februari 1916 de apotheek van coöperatie De Volharding (deze apotheek verving de locatie Conradkade 20-21). Dit gedeelte van de De Perponcherstraat, tussen de Marnixstraat en de De Constant Rebecquestraat, ging in 1958 Joseph Ledelstraat heten. Deze panden zijn gesloopt om een uitbreiding van de Plaatselijke Telefoondienst mogelijk te maken, aanbesteding van die uitbreiding was in februari 1951.


De Perponcherstraat 16-20, with at 18 from February 1916 the pharmacy of cooperative De Volharding (this pharmacy replaced the location Conradkade 20-21). This section of De Perponcherstraat, between Marnixstraat and De Constant Rebecquestraat, was named Joseph Ledelstraat in 1958. These buildings were demolished to allow for an expansion of the Local Telephone Service, and the tender for that expansion was in February 1951.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Joseph Ledelstraat / Marnixstraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

de volharding.jpg

31/01/2019 : Coffee shop the Point

Op de foto zie je Sigaren magazijn " de Sport". Leuk om te zien dat Louis Davids een show gaf bij de revue.
Datering omstreeks 1935.


On the picture you see Cigar warehouse "de Sport". Nice to see that Louis Davids gave a show at the review.
Dating around 1935.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Joseph Ledelstraat / Marnixstraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

the point.jpg

15/12/2018 : Marnixstraat nr 2

Op de hoek van de Marnixstraat op nr 2 zat destijds een slagerij... Met "fijne Vleeschwaren".

At the corner of the Marnixstraat at no. 2 at the time there was a butcher shop ... with "fine meat products".

Bron: Myrthe Cools, tegel: Joseph Ledelstraat / Marnixstraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

HGA001266022.jpg

04/12/2018 : Een monument op het voormalige Gemeentelijke Industrieterrein

Op de hoek van de De Constant Rebecquestraat en de Marnixstraat verrees in de jaren vijftig een monumentaal gebouw voor de Plaatselijke Telefoondienst naast de Gemeentelijke Energiecentrale. In december 2008 kwam dit KPN-gebouw in handen van woningcorporatie Staedion, die er een nieuwe bestemming voor zal ontwikkelen.

Telefooncentrale Marnix

Door de groeiende vraag naar telefoonaansluitingen werden al vóór 1940 plannen gemaakt voor een nieuwe telefooncentrale naast het bestaande telefoongebouw aan de Marnixstraat 18. Dit gebouw, een ontwerp van de architect J.J. Gort uit 1916, is begin jaren negentig gesloopt om plaats te maken voor woongebouw de ‘Marnixhof’.

Het ontwerp

Het concept voor een nieuw telefoongebouw stamt uit 1937. Het kwam van de gemeentearchitect D.C. v.d. Zwart en had in 1942 gerealiseerd moeten zijn. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog gooide echter roet in het eten. Na de oorlog werd het plan verder uitgewerkt door de architecten A. van der Vorst en G. Bakker van Gemeentewerken.
In het gebouw werden vier zalen van 1.000 m² voor telefooncentrales gebouwd, iedere centrale met een capaciteit voor 20.000 telefoonaansluitingen. Verder kwamen er ruimten voor kabelinvoer, kabelverdelers, (nood)stroomvoorziening, diverse werkplaatsen, een garage, tekenkamers, directieverblijven, inlichtingenbureau, medische dienst, kantine, etc.

De bouw

Na het bouwrijp maken van het terrein in 1950, startte de bouw op 1 april 1951. Aannemer was de N.V. Algemene Bouwonderneming ‘Albouw’ uit Breda. Deze voltooide het gebouw in juni 1955.
In het gebouw werden 13.000 m³ gewapend beton, 1.500 ton staal, 3.000 m² stalen ramen,
3 miljoen bakstenen, 320 m³ sierbeton voor raamomlijstingen en daklijsten en 130 m³ graniet voor de sokkel van het gebouw gebruikt.

Medio 1955 werd geleidelijk begonnen met het betrekken van de gereedgekomen gedeelten en begon de installatie van de telefoonapparatuur. Deze werd geleverd en geïnstalleerd door de Nederlandse Standard Electric Maatschappij, die in Den Haag haar Nederlandse hoofdkwartier had. De eerste 6.000 telefoonlijnen werden op 14 oktober 1956 in dienst gesteld. De overdracht van het gebouw door burgemeester mr. H.A.M.T. Kolfschoten aan de directeur-generaal der PTT ir. J.D.H. Van der Toorn geschiedde op 22 oktober 1958.

Een bronzen hek

Tussen het bestaande telefoongebouw op nummer 18 en het nieuwe gebouw (Marnix Nieuw genaamd) werd over de oorspronkelijke straat heen gebouwd. Achter monumentale bronzen hekken tegenover De Perponcherstraat lag hier de hoofdingang, waarboven de directie huisde.
Een fragment van dit hek is bewaard gebleven en bevestigd aan een muur in de flat ‘Marnixhof’ aan de Joseph Ledelstraat zijde (zichtbaar vanaf de straat).

De laatste jaren

Toen in de jaren tachtig de elektromechanische telefooncentrales vervangen werden door kleine elektronische (digitale) centrales was steeds minder ruimte nodig. In 1988/1989 verhuisden al diverse administratieve afdelingen naar het nieuwe hoofdkantoor aan de Binckhorstlaan 184. Enkele jaren daarvoor was de directie samen met een aantal afdelingen al verhuisd naar een tijdelijke behuizing aan de Jan Hendrikstraat.
De vleugel aan de Joseph Ledelstraat, met de voormalige hoofdingang van het Marnix-Nieuwcomplex, werd afgestoten. Het ging onderdak bieden aan kleine, innovatieve bedrijven onder de vlag van het Algemeen Ondernemers Centrum (AOC) ‘De Hobbit’. De huidige ingang van het gebouw is aan de De Constant Rebecquestraat 55.

Jacques Caspers

Bronnen:

Haags Gemeentearchief: bnr. 484, inv.nr. 1950 no.88; bnr. 0610-01, inv.nrs. 610 en 616
Verzameling Museum voor Communicatie
www.shie.nl

Object: Telefooncentrale Marnixstraat / De Constant Rebecquestraat

Datering: 1956

Bijzonderheden: In 1950 startte de bouw van een nieuwe telefooncentrale als uitbreiding van de bestaande centrale aan de Marnixstraat. In die tijd was het gebruikelijk dat bij bouwwerken, die in opdracht van gemeente of het rijk tot stand kwamen, 1% van de bouwsom aan beeldende kunst werd besteed. Dit was de zogenaamde éénprocentsregeling. Ook met dit PTT gebouw was dit het geval. De eigen Esthetische Dienst nam het voortouw in de uitvoering van deze regeling.

Telefooncentrale Marnixstraat / De Constant Rebecquestraat

muurschildering Rinus van der Neut


Telefooncentrale Marnixstraat / De Constant Rebecquestraat

Reliëf van Bram Roth


Telefooncentrale Marnixstraat / De Constant Rebecquestraat

Mozaïek Jacob Bouhuys


Telefooncentrale Marnixstraat / De Constant Rebecquestraat

Glasapplicatie naar ontwerp van Lex Horn

In het monumentale trappenhuis dat zich achter de ronde hoek bevindt, werd op vrijwel elke etage een wandschildering aangebracht door kunstenaars als: Frans Vollmer, Paul Kromjong en Rinus van der Neut. Deze schilderingen zijn nog aanwezig.In twee andere trappenhuizen werden glas-in-loodramen aangebracht naar ontwerp van Kees Kuiler. Een wel zeer bijzonder raam is dat van de kunstenaar Lex Horn, die een kleurrijk glasapplicatie op de kantineverdieping ontwierp. Het bevindt zich nu in het trappenhuis van de Hobbit, een deel van de voormalige centrale die afgestoten is en nu functioneert als bedrijfsverzamelgebouwOok bijzonder zijn twee nog bestaande mozaïeken, waarvan één op de begane grond in de Hobbit van blauwzwarte Noorse leisteen met kleurige marmersoorten. Dit mozaïek is van de kunstenaar Frans Vollmer. Het andere mozaïek van 8 m² bevindt zich in de kantine voor het hogere personeel. Het is opgebouwd uit 250.000 stukjes glas en marmer.
Het is vervaardigd door de kunstenaar Jacob Bouhuys. Het was zijn 50ste mozaïek dat hij hier afleverde. Het kunstwerk was een geschenk van het personeel ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Haagse telefoondienst. Het geheel is 8 cm dik en weegt 4 ton.

Tot slot is er ook aan de buitenkant nog kunst te ontwaren. Oorspronkelijk was er een serie sluitsteentjes bij de hoofdingang van de beeldhouwer Aart van den IJssel. Dit gedeelte van het gebouw is echter gesloopt. Resteren nu alleen nog twee reliëfs van Franse kalksteen boven de deuren op de uitgebouwde gedeelten nabij de ronde hoek van het gebouw. Zij werden ontworpen door de beeldhouwer Bram Roth.

Na het vertrek van KPN is het pand verkocht aan de toenmalige eigenaar Alsumex, welke het gebouw is gaan exploiteren als bedrijfsverzamelgebouw onder de naam Hobbit.
Dit was net in de tijd van de opkomst van het internet. De bedrijven die zich toen hier vestigen, waren ook werkzaam in deze sector denk aan Mijndomein e.d. die na de hand zijn uitgegroeid tot toonaangevende bedrijven.

De naam van het gebouw ligt dan ook in relatie met het internet (Hob) wat als Hub dient te lezen en (Bit) van megabyte.


Meer informatie:

Staatsbedrijf der PTT/DEV, Den Haag 1963Kast, N., Monografieën monumentale kunstwerken PTT: deel 1 Plaatselijke Telefoondienst ‘s-Gravenhage,
Haagvaarder 61
https://shie.nl/telefooncentrale-marnixstraat-de-constant-rebecquestraat/

On the corner of De Constant Rebecquestraat and Marnixstraat, a monumental building for the Local Telephone Service was built next to the Municipal Power Plant in the 1950s. In December 2008, this KPN building came into the hands of the Staedion housing association, which will develop a new purpose for it.

Marnix telephone exchange

Due to the growing demand for telephone connections, plans were made before 1940 for a new telephone exchange next to the existing telephone building at Marnixstraat 18. This building, a design by the architect J.J. Gort from 1916, was demolished in the early nineties to make way for the "Marnixhof" residential building.

The design

The concept for a new telephone building dates from 1937. It came from the municipal architect D.C. v.d. Black and should have been realized in 1942. However, the outbreak of the Second World War threw a spanner in the works. After the war, the plan was further elaborated by architects A. van der Vorst and G. Bakker from Gemeentewerken.
Four 1000 square meter halls were built in the building for telephone exchanges, each with a capacity for 20,000 telephone connections. There were also spaces for cable entry, cable distributors, (emergency) power supply, various workplaces, a garage, drawing rooms, management areas, information bureau, medical service, canteen, etc.

Construction

After the site was made ready for construction in 1950, construction started on 1 April 1951. The contractor was the N.V. Algemene Bouwonderneming "Albouw" from Breda. This completed the building in June 1955.
In the building, 13,000 m³ of reinforced concrete, 1,500 tons of steel, 3,000 m² of steel windows,
3 million bricks, 320 m³ of decorative concrete for window frames and roof frames and 130 m³ of granite were used for the base of the building.

In the middle of 1955 a gradual start was made with moving in the finished parts and the installation of the telephone equipment began. This was supplied and installed by the Dutch Standard Electric Company, which had its Dutch headquarters in The Hague. The first 6,000 telephone lines were commissioned on October 14, 1956. The transfer of the building by mayor H.A.M.T. Kolfschoten to the Director General of PTT ir. J.D.H. Van der Toorn happened on October 22, 1958.

A bronze fence

The original street was built between the existing telephone building at number 18 and the new building (called Marnix New). Behind monumental bronze gates opposite De Perponcherstraat there was the main entrance, above which the management lived.
A fragment of this fence has been preserved and attached to a wall in the flat "Marnixhof" on the Joseph Ledelstraat side (visible from the street).

In recent years

When in the eighties the electromechanical telephone exchanges were replaced by small electronic (digital) exchanges, less and less space was needed. In 1988/89, various administrative departments already moved to the new head office at Binckhorstlaan 184. A few years earlier, the management, together with a number of departments, had already moved to a temporary housing on Jan Hendrikstraat.
The wing on the Joseph Ledelstraat, with the former main entrance of the Marnix-Nieuwcomplex, was divested. It started offering shelter to small, innovative companies under the banner of the General Entrepreneurs Center (AOC) "De Hobbit". The current entrance to the building is at De Constant Rebecquestraat 55.

Jacques Caspers

Sources:

The Hague Municipal Archives: bnr. 484, inv. No. 1950 no.88; bnr. 0610-01, inv. 610 and 616
Collection Museum for Communication
www.shie.nl

Object: Telephone exchange Marnixstraat / De Constant Rebecquestraat

Date: 1956

Particulars: The construction of a new telephone exchange started in 1950 as an extension of the existing exchange on Marnixstraat. At that time it was customary for buildings that were commissioned by the municipality or the government to spend 1% of the total sum on visual arts. This was the so-called one-percent scheme. This was also the case with this PTT building. The own Aesthetic Service took the lead in the implementation of this scheme.

Telephone exchange Marnixstraat / De Constant Rebecquestraat

wall painting Rinus van der Neut


Telephone exchange Marnixstraat / De Constant Rebecquestraat

Relief of Bram Roth


Telephone exchange Marnixstraat / De Constant Rebecquestraat

Mosaic Jacob Bouhuys


Telephone exchange Marnixstraat / De Constant Rebecquestraat

Glass application to Lex Horn design

In the monumental stairwell behind the round corner, a wall painting was applied on almost every floor by artists such as: Frans Vollmer, Paul Kromjong and Rinus van der Neut. These paintings are still present. Stained glass windows were installed in two other stairwells, designed by Kees Kuiler. A very special window is that of the artist Lex Horn, who is a colorful glass application designed on the canteen floor. It is now located in the stairwell of the Hobbit, part of the former central building that has been divested and now functions as a multi-company building. Another special feature are two still existing mosaics, one of which is on the ground floor in the Hobbit of blue-black Norwegian slate with colorful marble types. This mosaic is from the artist Frans Vollmer. The other mosaic of 8 m² is located in the canteen for the senior staff. It is made up of 250,000 pieces of glass and marble.
It is made by the artist Jacob Bouhuys. It was his 50th mosaic that he delivered here. The work of art was a gift from the staff on the occasion of the 50th anniversary of the Hague telephone service. The whole is 8 cm thick and weighs 4 tons.

Finally, there is also art visible on the outside. Originally there was a series of keystones at the main entrance of the sculptor Aart van den IJssel. However, this part of the building has been demolished. Now there are only two reliefs of French limestone above the doors on the extended sections near the round corner of the building. They were designed by the sculptor Bram Roth.

After KPN's departure, the building was sold to the then owner Alsumex, who started operating the building as a multi-company building under the name Hobbit.
This was just at the time of the rise of the internet. The companies that settled here at that time were also active in this sector, for example Mijndomein and the like, which afterwards have grown to become leading companies.
 
The name of the building is therefore related to the internet (Hob) which should read as Hub and (Bit) from megabytes.
 

More information:

Staatsbedrijf der PTT / DEV, The Hague 1963Kast, N., Monographs of monumental works of art PTT: part 1 Local Telephone Service "The Hague,
The Hague operator 61
https://shie.nl/telefooncentrale-marnixstraat-de-constant-rebecquestraat/

Bron: Anoniem, tegel: Joseph Ledelstraat / Marnixstraat
Meer info: https://shie.nl/haagvaarder-61...

61_Telefooncentrale-Marnixkoepel.jpg

JosefLedel-006.jpg

JosefLedel-007.jpg

23/11/2018 : de Hobbit

Voormalige hoofdcentrale van de Haagse Gemeentelijke Telefoondienst, in de jaren 1951-55 gebouwd volgens ontwerp van de architecten Bakker, Vorst en van der A, wordt beschouwd als een typisch voorbeeld van Wederopbouwarchitectuur.
Het is nu een verzamel gebouw voor verschillende bedrijven en heet: de Hobbit.

Former headquarters of The Hague Municipal Telephone Service, built in the years 1951-55 according to design by architects Bakker, Vorst and van der A, is considered a typical example of Reconstruction architecture.
It is now a collective building for various companies and is called: the Hobbit.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Joseph Ledelstraat / Marnixstraat

de_constant_rebecquestraat_55-1.jpeg