29/07/2019 : Verf reklame

Noorwitzstraat 1, geblindeerd raam met reclame De Vakman P. v. Bodegom Verf, zijde Gaslaan
Vervaardiger Gerard P. Fieret, - collectie Haags Gemeentearchief.

Noorwitzstraat 1, blinded window with advertising De Vakman P. v. Bodegom Verf, side Gaslaan
Maker Gerard P. Fieret, - collection The Hague Municipal Archive.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Gaslaan / Darwinstraat
Meer info: https://haagsgemeentearchief.n...

verf reklame.jpeg

08/01/2019 : De Moskee.

De Surinaams-islamitische moskee met minaret en koepel gevestigd aan de Gaslaan 2 is een opvallende verschijning en heet officiëel Djama-E-Masdjied Qadri, oftewel de Al Qadri Moskee. Het is een islamitisch soennitisch gebedshuis waarin zoals gebruikelijk 5 x per dag het ‘salaat’ (gebed) plaatsvind. Met name het vrijdaggebed (‘djoema’), tijdens de Ramadaan-maand (vasten), en gedurende de belangrijkste feestdagen, het Offerfeest en het Suikerfeest, wordt de moskee druk bezocht.


Info;
http://jamaat.mijnsoftware.store/

Stichting Jamaat Ahle Soennat Nederland

The Surinam-Islamic mosque with minaret and dome located at Gaslaan 2 is a striking appearance and is called the official Djama-E-Masdjied Qadri, or the Al Qadri Mosque. It is an Islamic Sunni prayer house in which, as usual, the "salaat" (prayer) takes place 5 times a day. In particular, the Friday prayers ("djoema"), during the Ramadan month (fasting), and during the most important holidays, the Sacrificial Feast and the Feast of Sugar, the mosque is crowded.


Info;
http://jamaat.mijnsoftware.store/

Jamaat Ahle Soennat Foundation Netherlands

Bron: Martin van Wallenburg, tegel: Gaslaan / Darwinstraat

01/01/2019 : Hondje Fikkie van de sigarenboer!

Lynckerstraat 1, de weduwe L. van de Wege-van Dongen met haar dochtertje Tine en hondje Fikkie bij haar sigarenwinkel. Rechts de Gaslaan met bomen en een bijgebouw van het Schiefbaan-Hoviusgesticht.

Lynckerstraat 1, the widow L. van de Wege-van Dongen with her daughter Tine and dog Fikkie at her cigar shop. On the right the Gaslaan with trees and an outbuilding of the Schiefbaan-Hoviusgesticht.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Gaslaan / Darwinstraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

lynkerstraat 1.jpg