03/03/2019 : Het Chocoladehuis

Op de hoek van de Beeklaan en de Galileïstraat op nr 133 zat Het Chocoladehuis.


The Chocolate House was on the corner of Beeklaan and Galileïstraat on nr 133.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Fulltonstraat / Beeklaan
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

chocolade huis.jpg

26/01/2019 : Fultonia

Woongroep Fultonia in de Fultonstraat 6 heeft geen specifieke ideologie of spirituele grondslag, het is een vorm van samenwonen die gezellige en betaalbare woonruimte creëert.

Bron: Martin van Wallenburg, tegel: Fulltonstraat / Beeklaan

 Beeklaan-e-w2000-h2000.jpeg

bij 25.jpeg

18/01/2019 : Met paard en wagen door de Edisonstraat...

Edisonstraat gezien van de Beeklaan, rechts ("De Zon"). Links op de hoek van de Galileïstraat een bakkerswinkel van C. Simons.
Helaas is de reclame op de muur verwijderd...Jan Roest maakt er reclame voor zijn Vleeschhouwerij op het Copernicus plein nr 10.
De foto is van omstreeks 1915.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Fulltonstraat / Beeklaan
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

edisonstraat de zon.jpg

09/01/2019 : The Hague Streetarttour 2

BEEKLAAN 312
Dit elektriciteitshuisje werd beschilderd door Paul Fluhman ‘KKade’, een Zwitserse graffiti artiest die bekend staat om zijn typografische vaardigheden. Dit werk is een verzameling van verschillende stijlen waarbij grafische elementen zijn gecombineerd met excentrieke letters en strakke lijnen. Als je bekend bent met graffiti zal je zijn strakke lijnen in de bollen waarderen, die hij zonder zwarte omlijning heeft gemaakt.

Bron: thehaguestreetarttour, tegel: Fulltonstraat / Beeklaan
Meer info: http://www.thehaguestreetartto...

2--.JPG

08/01/2019 : De Gruyter.

Het monumentale filiaal van De Gruyter op nr. 303 dateert uit 1918. De winkel van ‘kruideniersartikelen, zuivel en koloniale waar’ naar ontwerp van W. G. Welsing, is van binnen- als buiten grotendeels bewaard gebleven.

Het was eigenlijk de eerste "kruidenier" die een eigen huisstijl creëerde: alle panden van de Gruyter zijn te herkennen aan de groene tegels op de gevel.

Bron: Martin van Wallenburg, tegel: Fulltonstraat / Beeklaan
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

de gruyter.jpg

28/12/2018 : Jan Roest

Fultonstraat 1, vleeschhouwerij (1926-1931) van de gebr. J. & J.N. Roest, die gerund werd door Jan Roest (1885-1964). Links Nico Roest (1912-1977) en rechts Jan Roest (1910-1940), die zich op jeugdige leeftijd bezighielden met het bezorgen van bestellingen

Bron: Myrthe Cools, tegel: Fulltonstraat / Beeklaan
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

jan roest.jpg

vleeschhouwerij jan roest.jpg

05/11/2018 : Mensje van Keulen

Mensje van Keulen werd op 10 juni 1946 geboren in Den Haag als Mensje Francina van der Steen, roepnaam Mennie. Destijds woonde ze in de Fultonstraat op nr 165.
Ze woont nu in Amsterdam en heeft een zoon.

Dit is een alleraardigst versje wat ze in de jaren dat ze hier woonde heeft geschreven:

De buurt

Vannacht lag ik weer in mijn kinderbed te dromen,
te dromen over hoe ik stiekem weg zou lopen:
de straat vlug uit, de hoek gauw om en met
een duppie dat ik bij de halte vond
een kaartje op lijn twaalf kopen…
Men vond mij snikkend in de straat van Buys Ballot,
of in die van Cartesius, Daguerre of Watt,
ook wel in die van Boyle, Colombus, Galilei,
Edison, Newton, Ohm, of om de hoek: Marconi.
Men bracht mij altijd direct weer thuis
en voor de deur van eigen huis
kreeg ik ’t pas goed te kwaad.
Nu al? O kleine wereld,
het was steeds de Fulltonstraat.


Op de foto's staat ze met haar vriendin naast de auto is in de Fultonstraat. Op de fiets in de Noorderbeekdwarsstraat in 1960, en met tante Bep in de voortuin van de Fultonstraat.
De portretfoto is gemaakt door Annaleen Louwes.


Mensje van Keulen was born on 10 June 1946 in The Hague as Mensje Francina van der Steen, known as Mennie. At that time she lived in the Fultonstraat at number 165.
She now lives in Amsterdam and has a son.

This is a charming verse that she wrote in the years she lived here:

The neighbourhood

Last night I was dreaming in my cot again,
to dream about how I would secretly walk away:
the street quickly, the corner soon and with
a duppie that I found at the stop
buy a ticket on line twelve ...
They found me sobbing in the street of Buys Ballot,
or in those of Cartesius, Daguerre or Watt,
also in those of Boyle, Colombus, Galilei,
Edison, Newton, Ohm, or around the corner: Marconi.
They always brought me home immediately
and for the door of your own home
I did not get well until it was too bad.
Already? O little world,
it was always the Fulltonstraat.


Van 1970 tot 1972 was ze redacteur van Propria Cures waarvoor ze schreef en literaire en politieke cartoons tekende. Hierna maakte ze te zamen met o.a. Gerrit Komrij, Theo Sontrop en Martin Ros acht jaar deel uit van de redactie van het literaire tijdschrift Maatstaf. Haar eerste verhaal (Een bruiloft) werd gepubliceerd in 1969 in Hollands Maandblad. Haar debuut Bleekers zomer verscheen in 1972. Met de woorden : 'Dit is het,' begon de eerste recensie (door K.L. Poll in NRC Handelsblad) op deze bejubelde en al vele malen herdrukte roman die inmiddels tot de klassieken in de Nederlandse literatuur wordt gerekend.

In het autobiografische Olifanten op een Web (1997), dat Mensje naar aanleiding van de dood van haar moeder schreef, is veel over haar jeugd, latere belevenissen en haar schrijverschap te vinden.

From 1970 to 1972 she was editor of Propria Cures for which she wrote and drew literary and political cartoons. After this, together with Gerrit Komrij, Theo Sontrop and Martin Ros, she was part of the editors of the literary magazine Maatstaf for eight years. Her first story (A wedding) was published in 1969 in Hollands Maandblad. Her debut Bleekers zomer was published in 1972. With the words: 'This is it,' the first review (by KL Poll in NRC Handelsblad) started on this acclaimed and many times reprinted novel which is now classed as the classics in Dutch literature. .

In the autobiographical Olifanten on a Web (1997), which Mensje wrote about her mother's death, much is to be found about her youth, later experiences and her writership.

Bron: , tegel: Fulltonstraat / Beeklaan
Meer info: http://www.mensjevankeulen.nl/...

mensje van keulen 1.jpg

mensje van keulen 5.jpg

mensje van keulen 6.jpg