04/11/2019 : Gedenkschrift Regentesse kerk

In de Daquerrestraat nr 16 zit Dienstencentrum Copernicus. Wie in de hal naar binnen kijkt ziet er het gedenkschrift uit de Regentesse Kerk.

Copernicus Service Center is located in Daquerrestraat no 16. If you look inside the hall you will see the memorial from the Regentesse Church.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Franklinstraat / Weimarstraat

gedenkschrift kerk.jpg

01/01/2019 : Weimarstraat nr 11 t/m 19

Een sigaren winkel, een winkel voor kachels en fornuizen, een magazijn voor dameshandwerken en herenmodeartikelen en drankenhandel van de heer H.D.M. Engels.

A cigar shop, a store for stoves and stoves, a warehouse for ladies' handicrafts and men's fashion articles and liquor trade by Mr H.D.M. English.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Franklinstraat / Weimarstraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

weimar damesmode.jpg

01/01/2019 : Weimarstraat nr 40

Helaas zijn de gapertjes er niet meer maar op nr 40 zat een drogisterij. Vooral de jongen rechts op de foto ziet er grappig " cool" uit!

Unfortunately the gapers are no longer there but at no. 40 there was a drugstore. Especially the boy on the right in the photo looks funny "cool"!

Bron: Myrthe Cools, tegel: Franklinstraat / Weimarstraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

drogisterij weimarstraat.jpg

06/12/2018 : Pizza Maffia

In het hoekpand waar nu lunchroom Lolapalooza zit, werd de film Pizza maffia opgenomen.
Ook op het koningsplein zijn opnames gemaakt en terug te zien in de film.

Pizzakoeriers Brahim (Iliass Ojja) en Haas (Mamoun Elyounoussi) werken bij Pizzeria Novara. De vader van Brahim (Sabri Saad El Hamus) is de eigenaar, maar omdat die ziek is werkt de vader van Haas (Hakim Traïdia) er als zijn vervanger. Brahim en Haas zijn op hun scooters een groot gevaar op de weg, en veroorzaken allerlei schade en overlast.

Op een dag constateert de vader van Brahim dat de vader van Haas minder geld aan hem afdraagt dan overeenkomt met de administratie. Hij beschuldigt hem ervan geld achter te houden. De vader van Haas is verontwaardigd en wil niet meer blijven werken in de pizzeria, en Haas vertrekt ook. Ze beginnen een eigen pizzeria aan de overkant. De vriendschap tussen Brahim en Haas komt zo ook onder druk te staan.

Brahim wil piloot worden, maar zijn vader saboteert dat door een brief van de luchtmacht met de oproep voor een keuring achter te houden. Brahim is boos en gaat naar zijn oom en helpt hier en daar mee in de pizzeria. Brahim ontdekt dat Haas dure spullen heeft. Haas geeft tegenover Brahim toe dat hij destijds het geld gestolen heeft van Brahims vader. Er ontstaat een gevecht tussen de twee dat uitloopt op een scooterachtervolging op de snelweg. Hierbij raakt Brahim gewond en belandt in het ziekenhuis, waardoor hij niet naar de keuring kan. Haas geeft zich uit voor Brahim bij de keuring en ze worden weer de beste vrienden. Uiteindelijk als Brahim hersteld is wordt hij aangenomen voor de vliegeniersopleiding.

Bron: wikipedia

Voorheen was er een snackbar in gevestigd.

In the corner building where lunchroom Lolapalooza is now located, the movie Pizza Mafia was shot.
Recordings have also been made on Koningsplein and can be seen in the film.

Pizza couriers Brahim (Iliass Ojja) and Haas (Mamoun Elyounoussi) work at Pizzeria Novara. The father of Brahim (Sabri Saad El Hamus) is the owner, but because he is sick the father of Haas (Hakim Traïdia) works there as his replacement. Brahim and Haas are a major road hazard on their scooters and cause all kinds of damage and nuisance.

One day, Brahim's father finds that Haas's father pays him less money than corresponds to the administration. He accuses him of withholding money. Haas's father is outraged and does not want to continue working in the pizzeria, and Haas is leaving too. They start their own pizzeria across the street. The friendship between Brahim and Haas also comes under pressure.

Brahim wants to become a pilot, but his father sabotages that by withholding a letter from the air force with the call for an inspection. Brahim is angry and goes to his uncle and helps here and there in the pizzeria. Brahim discovers that Haas has expensive things. Haas admits to Brahim that he stole the money from Brahim's father at the time. There is a fight between the two that ends in a scooter chase on the highway. Brahim is injured and ends up in the hospital, so he cannot go to the examination. Haas poses for Brahim at the inspection and they become the best friends again. Eventually, when Brahim is recovered, he is hired for pilot training.

Source: wikipedia

Previously there was a snack bar in it.

Bron: Anoniem, tegel: Franklinstraat / Weimarstraat

DSC01063_1.jpg

lolapalooza.jpg

04/12/2018 : Franklinstraat 76: Spek slagerij

Op de hoek van de Weimarstraat ter hoogte van nr 46 zit RichArts in het pand van Franklinstraat nr 76.
Als U goed kijkt kunt u zien dat er vroeger een Spekslagerij zat. De letter boven het raam zijn wit geverfd maar toch is het nog leesbaar. In die tijd had je een Vleeschhouwerij op Nr 32. Heel toepasselijk zit daar nu een Tattooshop. De Vleeschhouwerij verkocht alleen rundvlees. De spekslagerij alleen varkensvlees... En in die tijd had je ook nog Paardeslagerijen....

Op Weimarstraat nr 32 een winkelpui ontworpen in 1919 door M.F. van der Gugten voor slager J. van der Gugten. Deze winkelpui lijkt veel op die in de Franklinstraat 122-124

Op de gevel van nr 32 Kunt u nog de telefoon nummers zien uit die tijd. De H staat voor Haagsche telefooncentrale, De M voor de telefooncentrale Marnixstraat.

On the corner of the Weimarstraat, at number 46, RichArts is located in Franklinstraat nr 76.
If you look closely you can see that there used to be a Butchery. The letter above the window is painted white, but it is still legible. At that time you had a Vleeschhouwerij on Nr 32. Very appropriate there is now a Tattooshop. De Vleeschhouwerij only sold beef. The bacon butchery only pork ... And in that time you also had Horse Butcheries ....

On Weimarstraat nr 32 a shop front designed in 1919 by M.F. van der Gugten for butcher J. van der Gugten. This shop window is very similar to that in Franklinstraat 122-124

On the facade of nr 32 You can still see the phone numbers from that time. The H stands for Haagsche telefooncentrale, De M for the telephone exchange Marnixstraat.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Franklinstraat / Weimarstraat

DSC01064_1.JPG

DSC01065_1.JPG

DSC01067_1.JPG

DSC01068_1.JPG