22/02/2019 : Jacob Schorer

Op de laan van Meerdervoort nr 539 woonde destijds Jacob Schorer.
In Nederland in 1911 ten tijde van het Kabinet-Heemskerk werd er door de minister van Justitie, Edmond Regout, het voor homo's discriminerende artikel 248-bis Wetboek van Strafrecht ingesteld.
Jacob Schorer legde zich met veel energie toe op de bestrijding van het wetsartikel. Al in 1912 richtte hij een Nederlandse afdeling van het WhK op, dat vanaf 1919 de naam Nederlandsch Wetenschappelijk Humanitair Komitee (N.W.H.K.) droeg.

Jacob Schorer verkreeg de steun en medewerking van slechts een handjevol medestanders, waaronder Arnold Aletrino, Lucien von Römer en M.J.J. Exler. Voor de rest van zijn lange leven zou hij strijden tegen het onrecht in de Nederlandse strafwetgeving, tegen de chantage die gevolg was van het wetsartikel, en die ontelbare slachtoffers maakte, en tegen het algemeen heersende onbegrip en vooroordeel tegen homoseksualiteit.

Jacob Schorer lived on the avenue of Meerdervoort nr 539 at the time.
In the Netherlands in 1911 at the time of the Cabinet-Heemskerk, the Minister of Justice, Edmond Regout, instituted the article 248-bis Criminal Code, which was discriminatory for homosexuals.
Jacob Schorer devoted himself with great energy to the fight against the law article. Already in 1912 he founded a Dutch section of the WhK, which from 1919 onwards the name Nederlandsch Scientific Humanitarian Committee (N.W.H.K.) bore.

Jacob Schorer obtained the support and cooperation of only a handful of supporters, including Arnold Aletrino, Lucien von Römer and M.J.J. Exler. For the rest of his long life he would fight against the injustice in Dutch criminal law, against the blackmail that resulted from the article of law, and which made innumerable victims, and against the general prevailing incomprehension and prejudice against homosexuality.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Edisonstraat / Fahrenheitstraat
Meer info: Door Paul2 - Eigen werk, CC BY...

Jacob_Anton_Schorer_(1866_-_1957)_-_portrait_-_LGBT_emancipator_-_founder_Nederlandsch_Wetenschappelijk_Humanitair_Komitee.jpg

Laanvanmeerdervoort539.jpg

26/01/2019 : De Vierkleur

Kruispunt Laan van Meerdervoort / Edisonstraat / Fahrenheitstraat in Den Haag (1914). Links het statige gebouw van De Vierkleur.
Foto beschikbaar gesteld door Patrick van Griethuysen.

Laan van Meerdervoort / Edisonstraat / Fahrenheitstraat intersection in The Hague (1914). On the left the stately building of De Viercolor. Photo made available by Patrick van Griethuysen.

Bron: Martin van Wallenburg, tegel: Edisonstraat / Fahrenheitstraat

download.jpeg

vierkleur2.jpeg

08/01/2019 : Vierkleur!

Op het kruispunt Laan van Meerdervoort / Edisonstraat / Fahrenheitstraat is nog steeds het gebouw aanwezig waar Nanne Veenstra rond 1900 een grote rijwielfabriek vestigde van het merk ‘Vierkleur’.

Bedrijfshal van de voormalige fabriek is tegenwoordig in gebruik door Carpet Right. Voorheen heeft ook het Rode Kruis gebruik gemaakt van de fabrieksruimte, haar logo is nog zichtbaar in de Fahrenheitstraat.

At the intersection Laan van Meerdervoort / Edisonstraat / Fahrenheitstraat the building is still present where around 1900 Nanne Veenstra established a large bicycle factory of the brand "Vierleur".

Company hall of the former factory is now used by Carpet Right. Previously, the Red Cross also used the factory space, its logo is still visible in Fahrenheitstraat.

Bron: Martin van Wallenburg, tegel: Edisonstraat / Fahrenheitstraat
Meer info: https://haagspraak.nl/2017/12/...

18/12/2018 : Haagsche Hopjes

Op de Laan van Meerdervoort, schuin tegenover de Fahrenheitstraat, verrees in 1902 een fabriekscomplex van de bekende Haagse fabrikantenfamilie Rademaker die sinds 1888 als Chocolade- en Cacaofabriek verschillende bedrijfsgebouwen had in de stad maar ook in Rotterdam, Keulen en Coventry. In 1874 produceerde deze firma voor het eerst de bekende Rademaker’s Haagse Hopjes.

On the Laan van Meerdervoort, diagonally opposite the Fahrenheitstraat, in 1902 a factory complex of the well-known manufacturer Rademaker from The Hague, which since 1888 as Chocolate and Cacao factory had various business buildings in the city but also in Rotterdam, Cologne and Coventry. In 1874 this company produced for the first time the well-known Rademaker's Haagse Hopjes.

Bron: Martin van Wallenburg, tegel: Edisonstraat / Fahrenheitstraat

4803a50fad784d799884ef52ef643aeb0c957461cbfdfa30d214da2b97fc1019.jpeg

unspecified.png