15/12/2018 : Slagerij & Coiffeur

Op het De Constant Rebecqueplein zie je nog steeds twee mooie torentjes op het pand van nr 33. Voorheen was het " vleeshouwerij Jan Wubben". Links zat een tabakswinkel. Aan de rechterkant zat een heuse "Coiffeur". Als je de foto goed bekijkt zie je de kapper met een dikke snor achter het raam naar buiten gluren.

At De Constant Rebecqueplein you can still see two beautiful turrets on the building of nr. 33. Previously it was "meat factory Jan Wubben". On the left was a tobacconist. On the right was a real "Coiffeur". If you look closely at the photo you can see the hairdresser peeking out behind the window with a thick mustache.

Bron: Myrthe Cools, tegel: De Constant Rebecqeplein / Josephledelstraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

slagerij constant rebecque.jpg

15/12/2018 : De Constant Rebecquestraat 74, zuivelhandel van D. Delver

Bron: Myrthe Cools, tegel: De Constant Rebecqeplein / Josephledelstraat
Meer info: https://haagsgemeentearchief.n...

delver.jpg

15/12/2018 : Winkel van Jan Rijpstra (radio's en rijwielen)

Op de hoek van de Dibbetsstraat en het de Constant Rebecqueplein zat vroeger een Radio en rijwielen winkel van Jan Rijpstra.

On the corner of the Dibbetsstraat and the Constant Rebecqueplein there used to be a Radio and bicycle shop from Jan Rijpstra.

Bron: Myrthe Cools, tegel: De Constant Rebecqeplein / Josephledelstraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

dibbetsstraat.jpg

04/12/2018 : GuldenKlinkers: 't Gras van de Buren

Alle mensen die samen actie ondernemen om hun omgeving schoner, veiliger of prettiger te maken kunnen de Gulden Klinker krijgen. Iedereen kan meedoen: van buurtbewoner tot winkelier en scholier.

All people who take action together to make their environment cleaner, safer or more pleasant can receive the Gulden Klinker. Everyone can participate: from local residents to shopkeepers and students.

Bron: Myrthe Cools, tegel: De Constant Rebecqeplein / Josephledelstraat
Meer info: https://www.denhaag.nl/nl/in-d...

23/11/2018 : Elektriciteitsfabriek

De gemeente Den Haag besloot in 1901 tot de oprichting van een eigen ‘Electriciteits Fabriek’. Het bouwkundig ontwerp is van de toenmalige gemeentearchitect A. Schadee in samenwerking met N. J. Singels en de Duitse fabrikant AEG die de techniek voor hun rekening namen. AEG-centrales in Duitsland waren herkenbaar aan hun kasteelachtig uiterlijk. We zien als we rondkijken dat de Nederlandse architect geprobeerd heeft de smaak van AEG tegemoet te komen.

The municipality of The Hague decided in 1901 to establish its own 'Electricity Factory'. The architectural design is from the then municipality architect A. Schadee in collaboration with N. J. Singels and the German manufacturer AEG who took care of the technique. AEG exchanges in Germany were recognizable by their castle-like appearance. When we look around, we see that the Dutch architect has tried to accommodate the taste of AEG.

Bron: Myrthe Cools, tegel: De Constant Rebecqeplein / Josephledelstraat

Schermafdruk 2018-11-08 17.png