09/01/2019 : The Hague Streetarttour 7

REGENTESSELAAN 32
De schildering die je op dit elektriciteitshuisje ziet hier ziet is gemaakt door Christian Olsen, een graffiti artiest uit Zweden. Hij wilde een ontwerp maken waarbij de beeltenis en het kleurgebruik een toevoeging zou zouden zijn op de omgeving, zonder deze te verstoren. Hij besloot deze excentrieke kleurencombinaties te combineren met organische vormen die iets weg hebben van abstracte bladeren en waterdruppels. Deze top kunstenaar vliegt over de hele wereld om prachtige projecten te realiseren en werkt daarnaast ook hard aan grote schilderingen in eigen land. Tijdens de I Love Hip Hop week was hij in ons land en maakt hij deze schildering.


REGENTESSELAN 32
The painting that you see on this electricity house here is made by Christian Olsen, a graffiti artist from Sweden. He wanted to make a design in which the image and the use of color would be an addition to the environment without disturbing it. He decided to combine these eccentric color combinations with organic forms that resemble abstract leaves and water droplets. This top artist flies all over the world to realize beautiful projects and also works hard on large paintings in his own country. During the I Love Hip Hop week he was in our country and he makes this painting.

Bron: thehaguestreetarttour, tegel: Copernicusstraat / Regentesselaan
Meer info: http://www.thehaguestreetartto...

 4 streetart regentesselaan  tegel 21.JPG

14/11/2018 : Mata Hari

Ene meneer Taconis kwam rond 1890 met zijn echtgenote, Gertrui Zelle, uit Heerenveen naar Den Haag. Eerst in een huis op de Koningin Emmakade en vervolgens naar de Regentesselaan 77. Daar kwam Margarethe Geertuida Zelle (Mata Hari), de dochter van zijn zwager, Adam Zelle in augustus 1893 een paar maanden bij hem logeren. Zij was toen 17 of 18 jaar oud.

Diezelfde Mata Hari trouwde later met McLeod en kwam na haar echtscheiding in 1903 weer naar Den Haag waar ze enige jaren op de Nieuwe Uitleg heeft gewoond.

Het verhaal van Mata Hari is bekend: danseres, trad op in Parijs, werd op verdenking van spionage voor de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog gefusilleerd.


Bron: de heer H. Olthof

One Mr. Taconis came around 1890 with his wife, Gertrui Zelle, from Heerenveen to The Hague. First in a house at the Koningin Emmakade and then at Regentesselaan 77. There Margarethe Geertuida Zelle (Mata Hari), the daughter of his brother-in-law, Adam Zelle came to stay with him for a few months in August 1893. She was then 17 or 18 years old.

The same Mata Hari later married McLeod and after her divorce in 1903 she returned to The Hague where she lived for some years on the Nieuwe Uitleg.

The story of Mata Hari is known: dancer, performed in Paris, was executed on suspicion of espionage for the Germans in the First World War.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Copernicusstraat / Regentesselaan

1.jpeg

BulletinNo1_Mata_Hari.jpg

Margaretha_Geertruida_Zelle.jpg