26/01/2019 : Copernicusplein

Copernicusplein

Vroeger bezat de Poolse astronoom naar wie het plein is vernoemd een standbeeld bovenop de gevel van het huis op nr. 9.
Het beeld was bijzonder genoeg om getekend te worden door Lijntrekker (Jan Bouwman) die er in de Volkskrant van 11 april 1959 een lezersraadsel van maakte; ‘Waar staat de astronoom in een dakgoot dicht bij de sterren?’
Tegenwoordig vragen we; ‘Wie weet waar het beeld van Copernicus is gebleven?’
Bron: Het merkwaerdigste meyn bekent (1960), p. 92.


In de Galileïstraat woont Lucky, oftewel Sander van de Pavert, die vooral bekend is van Lucky TV zoals te zien in De Wereld Draait Door. Hij werd wereldberoemd met een filmpje waarin hij de Amerikaanse presidentskandidaten Trump en Clinton een duet liet zingen. In Nederland is zijn parodie op het koningshuis (‘Willie’) erg populair.

Copernicusplein

In the past, the Polish astronomer after whom the square was named had a statue on top of the facade of the house at No. 9.
The image was special enough to be drawn by Lijntrekker (Jan Bouwman) who made a reader's puzzle of it in the Volkskrant on 11 April 1959; "Where is the astronomer in a gutter close to the stars?"
Nowadays we ask; "Who knows where the statue of Copernicus went?"
Source: The Merkwaerdigste meyn known (1960), p. 92.


Lucky, or Sander van de Pavert, lives in Galileïstraat, who is best known for Lucky TV as seen in De Wereld Draait Door. He became world famous with a video in which he let US presidential candidates Trump and Clinton sing a duet. In the Netherlands, his parody of the royal family ("Willie") is very popular.

Bron: Martin van Wallenburg, tegel: Copernicusplein / Valkenboslaan

09/01/2019 : The Hague Streetarttours 11

VALKENBOSLAAN 51
Dit elektriciteitshuisje stelt een doos vol geheimen voor. Als je eromheen loopt vind je kleine scheuren in het 'pakpapier' waar je doorheen naar binnen kan kijken. Het is een abstract werk samengesteld door strakke lijnen en machine-achtige vormen. De voorstelling is gemaakt door Marc Oltman en Los Bastardos, een collectief bestaande uit Thomas K., Freddie Ramos en Pedro Pollo.

Falconry 51
This electricity house presents a box full of secrets. If you walk around it you will find small cracks in the 'wrapping paper' that you can look through. It is an abstract work composed of clean lines and machine-like forms. The show was made by Marc Oltman and Los Bastardos, a collective consisting of Thomas K., Freddie Ramos and Pedro Pollo.

Bron: thehaguestreetarttour, tegel: Copernicusplein / Valkenboslaan
Meer info: http://www.thehaguestreetartto...

11.JPG

30/12/2018 : de Naald

Hieronder een foto van het Copernicusplein ten tijde dat het nog een echt plein was. Met een grote Naald in het midden. Mooi om te zien dat de stad daarachter nog weiland was. En een heuse 6 sprong!

Below a photo of the Copernicusplein at the time that it was still a real square. With a large needle in the middle. Nice to see that the city behind it was still pasture. And a real 6 jump!

Bron: Myrthe Cools, tegel: Copernicusplein / Valkenboslaan
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

copernicus 6 sprong.jpg

copernicusplein .jpg

copernicusplein valkenboslaan.jpg