09/05/2019 : Nationale supercomputer Cartesius

Cartesius: De snelste supercomputer in Nederland die meer dan 1 biljard berekeningen per seconde kan uitvoeren. Die rekenkracht is bijvoorbeeld nodig voor onderzoeken naar schone energie, klimaatverandering, watermanagement, geluidshinder en medische behandelingen. Doordat onderzoekers met steeds grotere en complexe modellen en gegevensbestanden werken is veel computercapaciteit nodig. Die staat bij SURFsara te Amsterdam.

SURFsara komt voor uit de Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam, afgekort SARA. Deze werd in 1971 opgericht voor het leveren van computerfaciliteiten aan de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en het Mathematisch Centrum (nu Centrum Wiskunde & Informatica). Tegenwoordig hebben ook andere universiteiten, onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen toegang tot de diensten van SURFsara. Zo kunnen onderzoekers bijvoorbeeld gebruikmaken van rekentijd op supercomputers via geavanceerde netwerken, grootschalige data opslaan en onderzoeksresultaten visualiseren met behulp van de nieuwste technieken.

Cartesius: the Dutch supercomputer
Cartesius is the Dutch national supercomputer. Cartesius is a general purpose capability system and is designed to be a well balanced system. If you need one or more of: many cores, large SMP nodes, much memory, a fast interconnect, a lot of disk storage, or a fast I/O subsystem, Cartesius is the machine of choice.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Cartesiusdwarsstraat / Cartesiusstraat
Meer info: https://userinfo.surfsara.nl/s...

cartesius computer 1.JPG

cartesius computer 2.jpg

04/12/2018 : Een gulden klinker

Alle mensen die samen actie ondernemen om hun omgeving schoner, veiliger of prettiger te maken kunnen de Gulden Klinker krijgen. Iedereen kan meedoen: van buurtbewoner tot winkelier en scholier.

Net om de hoek in de Hondiusstraat ligt een gulden klinker.
De sportclub Hondius heeft deze ontvangen door momenteel uit 27 tieners waarvan er vijftien ook fanatiek deelnemen aan Crowniesklussen. Deze klussen bestaan uit oa. het schoonmaken van het Hondiusplein, het onderhouden van het groen.

All people who take action together to make their environment cleaner, safer or more pleasant can receive the Gulden Klinker. Everyone can participate: from local residents to shopkeepers and students.

Just around the corner in Hondiusstraat is a golden vowel.
The Hondius sports club has received this from 27 teenagers, 15 of whom are also fanatically participating in Crownies jobs. These jobs consist of, among others. cleaning the Hondiusplein, maintaining the greenery.

Bron: Anoniem, tegel: Cartesiusdwarsstraat / Cartesiusstraat
Meer info: https://konkreetnieuws.nl/2015...