05/09/2019 : 75 jaar vrijheid: De afkondiging van de tweede wereld oorlog!

Mei 1945: Afkondiging van de oorlog, Laan van Meerdervoort bij het Valkenbosplein, gezien in de richting van het begin van de laan. De Hus-winkel heeft huisnummer 336. Het witte pand ernaast stond op de hoek LvM / Valkenbospleinlaan (met dank aan Martin Snuverink)

Mai 1945: Proclamation of the war, Laan van Meerdervoort at the Valkenbosplein, seen towards the beginning of the avenue. The Hus store has house number 336. The white building next door stood on the corner of LvM / Valkenbospleinlaan (thanks to Martin Snuverink)

Bron: Myrthe Cools, tegel: Beeklaan / Valkenboslaan
Meer info: https://haagsgemeentearchief.n...

afkondiging vd oorlog ln v meerdervoort.jpg

05/04/2019 : Kapper en reclame zuil

Hoog op de gevel de reclame voor de Kapper....

Het electriciteits huisje aan de rechterkant staat er gelukkig nog. De reclame zuil en" huisje" niet meer.
Waar was dat Huisje voor?

High up on the facade the advertisement for the Hairdresser ....

Fortunately, the electricity house on the right is still there. The advertising column and "little house" no longer.
What was that "little house" for?

Bron: Myrthe Cools, tegel: Beeklaan / Valkenboslaan

beeklaan kapper.jpg

05/04/2019 : Hotam Reisbureau

Deze foto's geven mooi weer hoe de hoek Laan van Meerdervoort en Valkenboslaan vroeger was. Reisbureau Hotam had er een vestiging en een aanvraag voor Neon verlichting In plaats van lampjes aan de gevel.

These photos beautifully illustrate how the corner of Laan van Meerdervoort and Valkenboslaan used to be. Hotam travel agency had a branch there and applied for Neon lighting instead of lights on the facade.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Beeklaan / Valkenboslaan
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

hotam.jpg

valkenbosplein:hotma.jpg

03/03/2019 : Albert Heijn

Op deze foto zie je hoe de Duitsers de stad verlaten in mei 1945. Het pand waar nu Schoonenberg hoorcomfort in gevestigd is was in die tijd een Albert Heijn...


On this picture you can see how the Germans leave the city in May 1945. The building that now houses Schoonenberg hearing comfort was at that time an Albert Heijn ...

Bron: Myrthe Cools, tegel: Beeklaan / Valkenboslaan
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

valkenbosplein ah.jpg

22/02/2019 : Toko toet

Toko Toet is in de jaren 1950 voortgekomen uit vishandel Toet aan de Beeklaan 376. Naast vis ging men in die periode exotische conserven, kruiden en Indische hapjes, bereid door een Indische kokkin, verkopen. Na de heer Toet werd de toko achtereenvolgens geleid door mevrouw Noppen, de heer Henkel en mevrouw Broekhuizen, tot Fred Jansen de zaak overnam. Fred Jansen (Rotterdam 1951) is geboren uit een Indische moeder en een Hollandse vader. Zijn moeder kookte oorspronkelijk bij Onze Toko, aan de Beeklaan in Den Haag, tegenover vishandel Toet. Toen vishandel Toet slechter ging draaien, nam Onze Toko het bedrijf over. Fred Jansen is sinds 1981 eigenaar.

Toko Toet emerged in the 1950s from fishmongers Toet at Beeklaan 376. In addition to fish, exotic preserves, spices and Indian snacks prepared by an Indian cook were also sold. After Mr. Toet, the counter was successively led by Mrs. Noppen, Mr. Henkel and Mrs. Broekhuizen, until Fred Jansen took over the business. Fred Jansen (Rotterdam 1951) was born of an Indian mother and a Dutch father. His mother originally cooked at Onze Toko, on the Beeklaan in The Hague, opposite fish shop Toet. When fish trade Toet started to turn worse, Onze Toko took over the company. Fred Jansen has been the owner since 1981.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Beeklaan / Valkenboslaan
Meer info: https://www.omroepwest.nl/tv/p...

12/01/2019 : Juwelierszaak

Het pand aan de Beeklaan 345 is nu een woonhuis maar voorheen hebben er twee generaties Juweliers/klokkenmakers in gezeten. Zelf ben ik er geboren en getogen. Mijn opa Boogaard was de eigenaar van de zaak. Hij werd langzaamaan blind en toen nam mijn vader Ben Boogaard de zaak over. Dat deed hij met veel plezier. Hij was ook heel muzikaal. Na zijn pensioen ging hij als vrijwilliger langs bejaardenhuizen en gevangenissen om de mensen aldaar muzikaal te entertainen onder de naam Bennie Evergreen. Hij speelde namelijk op de vleugel of electronisch orgel evergreens als: tulpen uit Amsterdam.

Ook staat dit pand met foto en al beschreven in het boek: Wonen in Den Haag, Victor Freijser, Uitgeverij “De Nieuwe Haagsche”.

Nog niet zolang geleden stond ik voor het pand en hoorde muzikale klanken....ik kon het niet laten om aan te bellen met de vraag of ik even binnen mocht kijken. Dat mocht. De winkel was verbouwd tot een prachtig woonhuis. In de voormalige etalage stond nu een keukenblok, mijn vaders atelier en werkplaats was nu een slaapkamer....maar het mooiste verhaal vond ik wel dat in het nieuwe woonhuis nu een tweeling musiceerde. Ze studeerden aan het conservatorium in Den Haag.

Dat maakte voor mij de cirkel of life rond!

The building at Beeklaan 345 is now a residential home, but previously it had two generations of Jewelers / clockmakers. I was born and raised there myself. My grandfather Boogaard was the owner of the business. He gradually became blind and then my father Ben Boogaard took over the business. He did it with pleasure. He was also very musical. After his retirement he went to old people's homes and prisons as a volunteer to entertain people there musically under the name Bennie Evergreen. He played on the grand piano or electronic organ evergreens like: tulips from Amsterdam.

This building is also photographed and already described in the book: Living in The Hague, Victor Freijser, Publisher "De Nieuwe Haagsche".

Not long ago I was standing in front of the building and heard musical sounds .... I could not help ringing the door asking if I could take a look inside. That was allowed. The store was converted into a beautiful home. In the former shop window there was now a kitchen block, my father's studio and workshop was now a bedroom .... but the best story I found was that twins were now playing in the new home. They studied at the conservatory in The Hague.

For me, that completed the circle of life!

Bron: Anoniem, tegel: Beeklaan / Valkenboslaan

09/01/2019 : The Hague Streetarttour 3

BEEKLAAN 379 Dit elektriciteitshuisje is de grootste van de The Hague Street Art Tour. Drie graffiti artiesten die zijn aangesloten bij The Hague Street Art hebben allen in hun eigen stijl werk gemaakt wat samen zorgt voor een indrukwekkend geheel. Sjors Kouthoofd, Jill Martens en Tobias Becker Hoff hebben ‘old-school’ graffiti gecombineerd met grappige personages die zowel gedetailleerd als minimalistisch geschilder zijn.

BEEKLAAN 379 This electricity house is the largest of the The Hague Street Art Tour. Three graffiti artists who are members of The Hague Street Art have all created work in their own style, which together makes for an impressive whole. Sjors Kouthoofd, Jill Martens and Tobias Becker Hoff have combined "old-school" graffiti with funny characters that are both detailed and minimalist.

Bron: thehaguestreetarttour, tegel: Beeklaan / Valkenboslaan
Meer info: http://www.thehaguestreetartto...

3 beeklaan tegel 23.JPG

09/01/2019 : René

Laan van Meerdervoort op nr. 322 is banketbakkerij 'René' gevestigd. Deze foto is van omstreeks 1935.
Grappig om te zien dat er toen ook een soort "automatiek" bestond. Kijk maar in het halletje.

Laan van Meerdervoort at no. 322 is 'René' confectionery located. This picture is from about 1935.
Funny to see that there was also a sort of "automatic". Just look in the hallway.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Beeklaan / Valkenboslaan
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

rene.jpg

04/12/2018 : GuldenKlinkers: Bew. Groep Stephensonstraat

Alle mensen die samen actie ondernemen om hun omgeving schoner, veiliger of prettiger te maken kunnen de Gulden Klinker krijgen. Iedereen kan meedoen: van buurtbewoner tot winkelier en scholier.

All people who take action together to make their environment cleaner, safer or more pleasant can receive the Gulden Klinker. Everyone can participate: from local residents to shopkeepers and students.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Beeklaan / Valkenboslaan
Meer info: https://www.denhaag.nl/nl/in-d...

23/11/2018 : Jan Stolker

De Beeklaan vormde vanouds de gemeentegrens tussen Den Haag en Loosduinen en hier lag ook het uitgestrekte landgoed Valkenbosch, dat bij de stadsuitbreiding van 1903 transformeerde in de wijk Valkenboskwartier. De Valkenboslaan kreeg dezelfde diagonale richting als die van de iets oudere Regentesselaan.

Een schilderij van Jan Stolker uit 1766 toont ons een glimp van dit imposante landgoed dat zich uitstrekte tot Hanenburg en de toenmalige bewoners, getiteld; ‘Abraham van Rijckevorsel en gezin op Valkenbosch’. Het familiewapen van deze zeer rijke bewoners past bij de toenmalige woonomgeving; een groene achtergrond met daarop drie kikkers.

(Museum Rotterdam, collectienr. 11229-A-B)

The Beeklaan has traditionally been the municipal boundary between The Hague and Loosduinen and here was the vast Valkenbosch estate, which was transformed into the Valkenboskwartier district when the city was expanded in 1903. The Valkenboslaan has the same diagonal direction as that of the slightly older Regentesselaan.

A painting by Jan Stolker from 1766 shows us a glimpse of this impressive estate that extended to Hanenburg and the then residents, entitled; "Abraham van Rijckevorsel and family at Valkenbosch". The family crest of these very wealthy residents matches the living environment of the time; a green background with three frogs on it.

(Museum Rotterdam, collection number 11229-A-B)

Bron: Myrthe Cools, tegel: Beeklaan / Valkenboslaan
Meer info: https://museumrotterdam.nl/col...

11296_1.jpeg

Valkenbosch Rijckevorsel.jpeg