26/01/2019 : De Sint Agneskerk

De Sint-Agneskerk werd in de jaren 1902-3 gebouwd voor de katholieke wijkbewoners. De driebeukige kruiskerk in neogotische stijl en achthoekige toren, werd ontworpen door architectenbureau Gebr. Margry en Snickers. In 1983 ging de monumentale kerk bijna verloren door een zware brand die veel schade aanrichtte, maar in de twee daaropvolgende jaren kon worden hersteld.

foto Haagse Beeldbank van de brand in 1983.

The Saint Agnes church was built in the years 1902-3 for the Catholic neighborhood residents. The three-aisled cross church in neo-gothic style and octagonal tower, was designed by architectural firm Gebr. Margry and Snickers. In 1983 the monumental church was almost lost due to a heavy fire that caused much damage, but could be restored in the following two years.

photo The Hague Image Bank of the fire in 1983.

Bron: Martin van Wallenburg, tegel: Beeklaan / Newtonstraat

b764a83bec5b3e5f0b5c73214fbed5f00d504e333071ab9c69dcab7725509407.jpeg

15/12/2018 : Newtonstraat 371, houthandel De Zaen van Frans Rumphorst

Jessica Cliné
26 juli 2013
In de jaren 50 woonde ik met mijn ouders en zusjes in de Newtonstraat op nr. 375, dus net niet zichtbaar op de foto.de zaagmachine van de Zaen herinner ik me goed, die hoorde je de hele dag.een paar keer gebeurde er ongelukken, zaagde iemand in zijn vingers....In het kantoortje mocht je de -toen nog enige telefoon in de buurt gebruiken. Mooie tijd, helaas lang geleden.

Jessica Cliné
July 26, 2013
In the 1950s I lived with my parents and sisters in Newtonstraat at no. 375, so just not visible on the photo. , someone saw in his fingers .... In the office you were allowed to use the phone in the neighborhood. Nice time, unfortunately a long time ago.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Beeklaan / Newtonstraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

Newtonstraat 371, houthandel De Zaen van Frans Rumphorst.jpg