18/01/2019 : Schrijver Simon Carmiggelt

Simon Johannes Carmiggelt werd geboren op 7 oktober 1913 in een bovenwoning aan de Loosduinsekade 206 te Den Haag als tweede zoon van Herman Carmiggelt en Jeanne Carmiggelt-Bik. Zijn oudere broer Johannes Simon, roepnaam Jan, was op 1 januari 1909 geboren. De kinderen werden beiden naar hun beide grootvaders genoemd, alleen de volgorde van hun geboortenamen is anders.

De woning zelf is destijds afgebroken, maar op deze foto zie je het pand nog... Boven de bloemenzaak is hij geboren.


Simon Johannes Carmiggelt was born on October 7, 1913 in an upstairs apartment at Loosduinsekade 206 in The Hague, the second son of Herman Carmiggelt and Jeanne Carmiggelt-Bik. His older brother Johannes Simon, known as Jan, was born on January 1, 1909. The children were both named after their two grandfathers, only the order of their birth names is different.

The house itself was demolished at the time, but on this photo you can still see the building ... He was born above the flower shop.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Beeklaan / Loosduinseweg
Meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/...

loosduinsekade.jpg

13/12/2018 : Herberg De Vink.

Tot aan het begin van de 19de eeuw was de Loosduinseweg een landelijke weg langs een vaart tussen Den Haag en loosduinen. De Beeklaan, de voormalige Westerbeek, vormde vanouds de grens tussen deze twee gemeenten. De boomrijke weg voerde langs boerderijen, landgoederen (Eik en Duinen, Hanenburg) en een oude herberg.

De herberg stond op dezelfde locatie waar nu café Vanouds de Vink staat. Dit was een pleisterplaats voor boten van- en naar het Westland, maar ook een opstapplaats voor rijtuigen die vanaf hier geregelde diensten over land verzorgden. De in de 17de eeuw gegraven vaarverbinding tussen Den Haag en het Westland, de Loosduinse Vaart, vormde een belangrijke economische verbinding voor de aanvoer van groente en fruit.

Herberg De Vink was dus een soort verbindingsstation en had vanwege zijn vaste gasten, Westlandse beurtschippers, een zekere reputatie in Den Haag. De naam De Vink is vermoedelijk afgeleid van een oude buitenplaats die hier lag; Vinkesteyn.

Until the beginning of the 19th century the Loosduinseweg was a rural road along a canal between The Hague and loosduinen. The Beeklaan, the former Westerbeek, traditionally formed the border between these two municipalities. The tree-lined road passed farms, farms (Eik and Duinen, Hanenburg) and an old inn.

The inn was located at the same location where the Vanouds de Vink café now stands. This was a stopping place for boats from and to the Westland, but also a pick-up point for carriages that provided regular services over land. The sailing route dug in the 17th century between The Hague and the Westland, the Loosduinse Vaart, formed an important economic connection for the supply of fruit and vegetables.

Herberg De Vink was therefore a kind of connecting station and had a certain reputation in The Hague because of its regular guests, the Westland turnip shippers. The name De Vink is probably derived from an old country house that lay here; Vinkesteyn

Bron: Myrthe Cools, tegel: Beeklaan / Loosduinseweg